Nyheter

Grøntsektoren utnyttet jordbruksavtalemidlene bedre i avtaleåret 2015-2016

Grøntsektoren utnyttet jordbruksavtalemidlene bedre i avtaleåret 2015-2016

Landbruksdirektoratet har nå publisert Målprisrapport 2015 - en rapport om pris- og markedsutviklingen for målprisvarene og andre sentrale norske jordbruksvarer i avtaleåret 2015-2016. Målprisene i grøntsektoren ble i større grad tatt ut i avtaleåret 2015-2016 enn i forrige periode, men forskjellen i grad av prisoppnåelse mellom de ulike varene var stor.les mer...