Se programmet og meld deg på

Se programmet og meld deg på

Meld deg på Gartnerhallen-seminaret 2017, vår arena for inspirasjon, kompetanseløft og kollegialt samhold. 

8.-9. november, på Clarion Hotel & Congress på Gardermoen, samles Gartnerhallens medlemmer og samarbeidspartnere for å lære av hverandre og raskere finne veien til framtidas frukt og grøntnæring.

Her kan du melde deg på til Gartnerhallen-seminaret 2017

8.-9. november samles produsenter, eksperter og ledende profiler på Gardermoen og du kan delta på en reise av suksesshistorier der fremoverlente produsenter deler historier om ambisjoner, innovasjon og nyskapning. Det skjer stadig endringer som påvirker landbruket og produksjonsvilkårene. Vi har derfor invitert dyktige foredragsholdere som vil gi oss innblikk i utviklingstrekkene i markedet, hvordan vil klimautfordringene påvirke oss, og ikke minst hva vil ny teknologi og produksjonsmetoder bety for framtidens landbruk.

Gartnerhallen er i endring og vi benytter anledningen til å invitere våre medlemmer inn i den strategiske prosessen og retningen vi skal ta i en dynamisk bransje. En slik dynamisk bransje krever profiler som har erfaring og mot til å utfordre. Nedenfor er et utdrag av programmet.

DAG 1 // 8. november
ÅPNING
09.00 Velkommen v/ styreleder Per Olav Skutle
09.05 Utfordringer og muligheter i norsk frukt og grønt v/ adm.dir. Elisabeth Morthen

SENTRALE UTVIKINGSTRKK SOM PÅVIRKER LANDBRUKET OG FRUKT OG GRØNTNÆRINGA
09.30 ET MARKED I ENDRING

 • Utviklingen i markedet og verdikjeden for mat, v/Erik Fagerlid
 • Utviklingen i markedet for frukt og grønt v/adm. dir. Rune Flaen, BAMA
 • Utviklingen i markedet for frukt og grønt v/daglig leder Herman Brenaas, BaRe

11.30 TØFFERE KLIMA

 • «Været – villere, våtere og varmere» v/avdelingssjef Hans Olav Hygen, Meteorologisk institutt
 • Økt temperatur på jordkloden – utfordringer for matproduksjon
 • Klimautfordringen – muligheter og utfordringer for norsk landbruk og frukt og grønt næringen, v/ adm. dir. Ola Hedstein, Norsk Landbrukssamvirke

13.00 LUNSJ

14.00 NY TEKNOLOGI

 • Teknologi i framtidas landbruk: Muligheter & utfordringer v/avdelingsleder Audun Korsæth, NIBIO
 • Automatisk deteksjon og sprøyting av ugress v/teknisk sjef Øyvind Overskeid, Adigo

15.00 PAUSE

15.30 HVA GJØR GRØNTPRODUSENTENE FOR Å TILPASSE SEG FRAMTIDA OFFENSIVT

 • Investering for framtidas tomatmarked, v/Stig Jakob Hanasand
 • Framtidsretta epleproduksjon med ny teknologi, v/Endre Kleveland
 • Potet til begeistring, v/Ivar Bakken, Sunndalspotet

16.30 PAUSE

17.00 KULTURGRUPPESAMLINGER

20.00 FESTMIDDAG m/utdeling av BAMAs leverandørpris

DAG 2 // 9. november

08.30 Regjeringens handlingsplan for et sunnere kosthold v/ Seniorrådgiver Stine Sem, Landbruks- og matdepartementet

09:00 GROFONDET v/ leder Alvhild Hedstein

09.30 HVA MENER GARTNERHALLENS UNGE PRODUSENTER?

11. 00 FRAMTIDAS MULIGHTER OG UTFORDRINGER

Her deltar blant annet adm. dir. i Matmerk Nina Sundquist, generalsekretær i Norges Bondelag Per Skorge og kokk, grunder og verdensmester Geir Skeie.

12.15 Velkommen til Trøndelag og kongress 2018

12.30 Avslutning og lunsj

Med forbehold om endringer