− Dersom prognosene våre treffer, står vi foran en skikkelig opptur

− Dersom prognosene våre treffer, står vi foran en skikkelig opptur

Gartnerhallens fagansvarlig for kjernefrukt mener det kan være mye å se frem til for produsent, kunde og forbruker når de nye eplesortene skal testes storskala fra 2020.

Vi er på oppsummeringsmøte av sesongen 2019 for kjernefrukt i Sogndal. I salen sitter nærmere 60 av Gartnerhallens produsenter. På agendaen står et lite tilbakeblikk på sesongen som har vært, men som produsenter er det fremtiden de er mest opptatt av.

I 2015 ble to nye testfelt for nye sorter etablert. Etter bare fem år har 3 av de totalt 25 sortene som har vært prøvd ut blitt plantet ut storskala. Disse storskalafeltene vil gi avling og resultater i 2020.

– Produktutviklingen i eplemiljøet handler enkelt sagt om å finne det best egnede eplet. Vi har testet og analysert oss frem til noen sorter med bærekraftige dyrkingsegenskaper for bonden, bedre lagringsevne og ikke minst smaksegenskaper som treffer hos konsumenten, sier en engasjert Knut Amund Surlien, fagansvarlig for kjernefrukt i Gartnerhallen.

– At vi allerede har funnet sorter som scorer svært høyt på alle parametere og som er eksepsjonelt lovende er oppsiktsvekkende, sier han ubeskjedent. For å sette det i perspektiv kan jeg fortelle at en av de nyeste hovedsortene vi har i dag, ble introdusert til det norske markedet på 70-tallet, altså for 40 år siden. Det vitner om et klart behov for fornying, sier Surlien.

– I 2020 får vi de første svarene på storskalatesting og da håper jeg vi har raskt har et grunnlag grunnlag for en oppskalering, sier Surlien.

På spørsmål om hvilket arbeid som ligger bak, er han snar med å rose BAMA og produsentmiljøet i Gartnerhallen.
– Når vi har truffet en så ubestridt innertier er det et resultat av godt verdikjedesamarbeid og produsenter med sterk vilje til å ta risiko og villighet til å investere tid og penger i nye plantefelt, samt et nitidig analysearbeid.

Etter orientering om status for prosjektet var det klart for smaksprøving av sortene med de foreløpige nøkterne navnene 006 og 028.
– Det var svært gode tilbakemeldinger fra produsentene både på smak og konsistens – og mange sitter ytterst på stolen klar til å plante.

I høysesong står Gartnerhallen for et gjennomsnittlig volum på 500 tonn epler i uken, viser tall fra 2019.
– Det er store muligheter for økt epleproduksjon, og jeg tror at Gartnerhallen og BAMA i samarbeid med kjedene kommer til å se økende andel av de nye norske sortene i hovedsesong. Men denne veksten må være styrt og planlagt for å sørge for markedsbalanse. Vi må vokse i takt med markedet og ikke bare etter ambisjonene våre, avslutter Surlien.

 

Relevante artikler
– Slik utvikler de eplenæringen i Norge
– Jakten på det perfekte eplet
– Gartnerhallen melder om nytt toppår
– Frukt-og-bærteamet til finalen i Gartnerhallens Innovasjonspris 2018