− Gode faglige og sosiale møteplasser er viktig for både samhold og utvikling

− Gode faglige og sosiale møteplasser er viktig for både samhold og utvikling

230 deltakere og foredragsholdere bidro til at årets Gartnerhallen-seminar ble en inspirerende dag, faglig og sosialt. Her er noen tilbakeblikk fra gårsdagen:

Per Olav Skutle, styreleder i Gartnerhallen, åpnet Gartnerhallen-seminaret 2019. Han samlet salen om viktigheten av å møtes på slike arenaer: − Gode faglige og sosiale møteplasser er viktig for både samhold og utvikling. Innovasjon og utvikling er også tema på årets seminar. Alle er forhåpentligvis kjent med at Gartnerhallen fikk gjennomslag for økt satsing på frukt og grønt i jordbruksoppgjøret. Uten blygsel tar vi farskap til denne satsninga, sa han til en fullsatt sal.

Han reflekterte over hovedtemaene på programmet, utfordringene og mulighetene som ligger foran oss: − Rekruttering er viktig for fornying og kontinuitet. Samtidig må vi ha fokus på å balansere produksjonen. Han minnet om fundamentet for en bærekraftig næring og Gartnerhallens rolle: − Markedsbalanse, det er selve bunnplanken om vi skal bygge en konkurransekraftig norsk produksjon for fremtida. − Andre utfordringer som norsk landbruk og grøntsektoren må være forberedt på, er økt konkurranse fra import, økt krav til effektivitet, tøffere priskonkurranse i markedet, agronomiske utfordringer og redusert tilgang på plantevernmidler, sa han og refererte til programmet som bestod av foredragsholdere fra BAMA, NorgesGruppen, Meteorologisk institutt, Innovasjon Norge, Rågo, Hardanger Siderprodusentlag og FoU for å nevne noe.

Den faglige delen ble avsluttet med kåringen av BAMAs leverandørpris.
Kristian Guren gikk av med seieren med følgende begrunnelse fra juryen:

Kristian Guren er en innovativ og sterkt miljøfokusert agurkprodusent i Rygge. Han tok over driften på gården i 2004 og leverer agurker av meget høy kvalitet. Kristian er et forbilde innen norsk agurkproduksjon. I dagens produksjon jobber han kontinuerlig for å redusere bruken av plantevernmidler, og begrense miljøbelastningen til et minimum. Kristian Guren er også kulturansvarlig produsent for agurk, en oppgave han utfører meget godt.

Administrerende direktør i Gartnerhallen, Elisabeth Morthen, annonserte neste års arrangement; kongress og 90-årsjubileum 5.-7. november”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere på dagen ble det arrangert kulturgruppesamlinger, som hovedsakelig er for Gartnerhallens medlemmer.
− Tilbakemeldingene vi har fått fra produsentene er at kulturgruppesamlingene er en viktig og verdifull del av seminaret. Hovedvekten av samlingen gikk ut på å se hvordan vi internt skal jobbe mer integrert i Gartnerhallen og hvordan vi skal samhandle med våre kunder for å møte kommende forventninger i et marked i rask utvikling. Da blir handlekraft og gjennomføringevne det viktigste. Handlingsplaner med konkrete tiltak driver oss raskere fremover, enn store ideer det planlegges lenge for, sier markedssjef i Gartnerhallen Mia Robinson Lundgren.

Dette er Gartnerhallen-seminaret

Gartnerhallen samler hvert år frukt- og grøntnæringa i Norge, seminaret i år var det 11. i rekken.
Deltakerne er Gartnerhallens medlemmer, kunder og samarbeidsparter, samt leverandører, rådgivere, representanter fra offentlig forvaltning og stemmer i samfunnsdebatten

Vi i Gartnerhallen vil takke foredragsholdere og deltakere for en inspirerende dag!