Årssamling i GH Industri: Nytt styre, med Gulseth i spissen, ble enstemmig valgt av GH industris medlemmer under regionens digitale årssamling 28. januar.

Årssamling i GH Industri: Nytt styre, med Gulseth i spissen, ble enstemmig valgt av GH industris medlemmer under regionens digitale årssamling 28. januar.

– Jeg takker for tilliten for at jeg får lede en engasjert medlemsmasse som jobber for at vi har en fremtidsrettet matproduksjon innen industri, sier Gulseth som ble gjenvalgt som leder.

Gulseth er godt fornøyd med oppmøtet og diskusjonene. – Vi savner å møtes fysisk, men årssamlingen og den type saker som er på agendaen; årsmelding, regnskap og valg, egner seg godt i digital form. Det blir lav terskel for å sette av tid til å delta når reisetiden forsvinner, sier han.

Det ble gode diskusjoner og ikke uventet var arbeidskraft ett sentralt tema. – Vi har mange utfordringer å ta fatt på mot årets sesong. Tilgang på arbeidskraft er det mest kritiske, sier han.

Han takket organisasjonssjef Arve Gladheim for en god oppsummering av 2020 og noen positive signaler for det videre arbeidet for 2021.
– Vi lyktes omsider å få gjennomslag for innreiseåpning for tredjelandsborgere etter nedstegningen i mars i fjor. I ettertid kan vi se at det var en riktig prioritering av myndighetene. Matproduksjon er samfunnskritisk og må prioriteres, og når vi ser at det er svært få smittetilfeller som kan spores tilbake til grøntnæringen tyder det på at produsentene tar ansvar og har implementert gode rutiner og tiltak for smittevern, sier Arve Gladheim.

– Det er fortsatt stor usikkerhet vedrørende tilgang på sesongarbeidskraft i 2021 og vi opprettholder innsatsen inn mot myndighetene for å få nødvendige avklaringer for å få inn utenlandske sesongarbeidere som skal arbeide i landbruket, sier han.

Dato for de gjenstående årssamlingene er som følger:
GH Mjøsen 3. februar
GH Trøndelag 9. februar
GH Rogaland 9. februar
GH Vest 10. februar
GH Viken 11. februar
GH Sør 16. februar