Årssamlingene er gjennomført

Årssamlingene er gjennomført

Stor aktivitet i regionene
Samtlige åtte regioner i Gartnerhallen har gjennomført sine årsamlinger. Regionstyrene har lagt fram sine årsrapporter for 2018, og presentert arbeidsplanene for 2019. Totalt sett er det planlagt god aktivitet i alle regioner, og medlemmene kan se fram til interessante medlemsmøter med både faglig og sosialt innhold.

Er du medlem i Gartnerhallen?
Følg med på medlemssidene dine og nyhetsbrev fra Gartnerhallen.

I årssamlingene velges tillitsvalgte på regionalt nivå og i 2019 har vi følgende regionledere:

 

 

 

 

Ny strategi i Gartnerhallen
I Gartnerhallens nye strategi legges det vekt på styrke arbeidet inn mot aktiviteter som gir økt verdi for medlemmene. Vi skal øke verdiskapingen på produsentleddet, og vi har som målsetting å få redusert noe av risikoen som mange produsenter opplever i dag. Det ligger an til en betydelig vekst i etterspørselen etter frukt og grønt de nærmeste årene. Dette skal Gartnerhallen utnytte og bidra til at mest mulig av denne økningen skal dekkes av norsk produksjon. Samtidig skal Gartnerhallen bidra til en best mulig markedsbalanse og sikre våre kunder varer av høy kvalitet. Dette krever fortsatt høyt fokus på produksjonsplanlegging og prognosering av produksjonen framover. Gartnerhallen skal i tett samarbeid med ulike miljøer og aktører, bidra til at våre medlemmer får kunnskap og resultater fra forskning og innovasjon. Gartnerhallen har stor tro på at det vil skje mye innen teknologiutvikling som landbruket og produsentene igjen kan dra nytte av. En utvikling i riktig retning vil resultere i økt produksjon, nye produksjonsmetoder, økt effektivitet, produktutvikling osv.

I de tidligste områdene er en allerede i gang med å forberede ny vekstsesong, og vi håper at 2019 blir et «normalår» med jevnlig og passe mengder nedbør, fin temperatur og gode vekstforhold for alle kulturer.