Årssamlinger i Gartnerhallens regioner

Årssamlinger i Gartnerhallens regioner

Det første som skjer av aktivitet i Gartnerhallen i 2019 er regionenes årssamlinger. I januar og februar vil det være årssamlinger i alle de åtte regionene i Gartnerhallen.

Som samvirkeforetak er Gartnerhallen SA eid og styrt av medlemmene i organisasjonen. Ved å delta på årssamlingen i din region, får du informasjon om Gartnerhallens arbeid, og du får mulighet til å påvirke organisasjonens fremtid. Alle medlemmer oppfordres derfor til å delta på regionenes årssamlinger.

Viktigst på årets årssamling er orientering om ny strategi for Gartnerhallen.
Hovedmålsettingen er å styrke konkurransekraften for norsk frukt og grønt, og gjennom dette bidra til bedret lønnsomhet for Gartnerhallens medlemmer.

Dato for årssamlingene er som følger:
GH Rogaland: torsdag 31. januar
GH Industri: mandag 4. februar
GH Vest: tirsdag 5. februar
GH Sør: mandag 11. februar
GH Trøndelag: tirsdag 12. februar
GH Viken: onsdag 13. februar
GH Mjøsen: torsdag 14. februar
GH Nord: torsdag 14. februar

Nærmere innkalling kommer fra regionstyrene. Medlemmer som ikke har mulighet til å stille selv, kan ved skriftlig fullmakt la seg representere av et annet medlem.

Følg med på Gartnerhallen.no