Møteplass: Årssamlinger i regionene

Møteplass: Årssamlinger i regionene

Det første som skjer av aktivitet i Gartnerhallen i 2018 er regionenes årssamlinger. I januar og februar vil det være årssamlinger i alle de åtte regionene i Gartnerhallen.

Som samvirkeforetak er Gartnerhallen SA eid og styrt av medlemmene i organisasjonen. Ved å delta på årssamlingen i din region, får du informasjon om Gartnerhallens arbeid, og du får mulighet til å påvirke organisasjonens fremtid. Alle medlemmer oppfordres derfor til å delta på regionenes årssamlinger.

– Gartnerhallens overordnede mål er å fremme medlemmenes næringsmessige og økonomiske interesser og Årssamlingen som møteplass er en viktig brikke i dette arbeidet. Det er en unik arena for å fremme synspunkter, få relevante og viktige oppdateringer, i tillegg til det sosiale aspektet. Vi håper derfor at vi ser så mange som mulig av våre medlemmer på møtene fremover, sier Arve Gladheim Organisasjonssjef i Gartnerhallen.

Dato for årssamlingene er som følger:
GH Mjøsen: 18. jan
GH Viken: 24. jan
GH Nord: 25. jan
GH Industri: 30. jan
GH Rogaland: 30. jan
GH Vest: 30. jan
GH Trøndelag: 31. jan
GH Sør: 1. feb

Medlemmer som ikke har mulighet til å stille selv, kan ved skriftlig fullmakt la seg representere av et annet medlem.

Finn flere aktiviteter her