Aud Mari Folden (49) fra Levanger er den nye regionlederen for Gartnerhallen Trøndelag

Aud Mari Folden (49) fra Levanger er den nye regionlederen for Gartnerhallen Trøndelag

I 2004 overtok hun, sammen med samboeren Bent Ingar Fuglu, gården Røstad Øvre der hun er født og oppvokst. Der har det vært dyrket grønnsaker siden 60-tallet. I dag dyrker de og to fast ansatte konvensjonell og økologisk gulrot, kålrot, potet og korn, parallelt Skotsk høylandsfe. I sesong er de opp til 15 ansatte.

Kombinert med eget kålrotpakkeri og gårdsbutikk har de og to fast ansatte nok å holde fingrene i.− I gårdsbutikken selger vi egne varer og varer fra kollegaer nærområdet. Det gir oss en mulighet til å være tett på kundene. Vi legger til rette for både salg og kunnskap om produktene. Det vi har sett de siste årene er at interessen for hvor maten kommer fra har økt betraktelig og kunnskap om maten er mer og mer interessant for forbrukeren. Butikken er en liten andel av omsetningen, men å være en kunnskapsformidler og å få direkte tilbakemeldinger på produktutvikling og kvalitet, er svært verdifullt for oss, sier Folden.

Folden har fartstid som nestleder i NRL Trøndelag og er ifølge henne selv grøntalibiet i medlemsorganisasjon som rådgir 3800 medlemmer i regionen. – Grøntsektoren er en mer betydeligfull verdiskaper enn mange ikke klar over. Vi er i ferd med å bli mer synlig og mer tydelig. Vi har likevel mer å gå på, vi må øke kunnskapen om vår sektor i og utenfor landbruket. Vi må sørge for å understreke det vi gjør og synliggjøre potensialet vårt, sier hun.

− I Gartnerhallen har vi høye ambisjoner. Og regionstyret i Trøndelag sammen med våre medlemmer er klar til å sørge for vårt bidrag til å nå veksten. Vi har de rette forutsetningene for å ta det løftet. Vi har jordressurser og klima på vår side og vi har dyktige og entusiastiske produsenter som sørger for verdifull produktutvikling, tar i bruk ny teknologi og finner nye driftsformer. Men vi har noen utfordringer, på enkelte kulturer er det få produsenter igjen. Det gjør oss sårbare. Det fører meg over til mitt hjertebarn – produsentmiljøene. Kombinasjonen av de store og de små miljøene utfyller hverandre når det gjelder ressurser, faglig utvikling og sosialt og betydningen av gode produsentmiljøer er essensielt for å lykkes. Vi i Trøndelag kommer til å sette søkelys på å opprettholde og ikke minst videreutvikle produsentmiljøene som vi mener vil spille en viktig rolle for å nå vekstambisjonene våre, avslutter Folden.

Medlemmene i Gartnerhallen er delt inn i sju geografiske regioner fra nord til sør. I tillegg har Gartnerhallen en industriregion for produsenter som leverer grønnsaker eller poteter til industrien.
Les mer om Gartnerhallens regioner