Forfatterarkiv: Marte Johansen

Vil forbedre importkontrollen av planter og frø 

Vil forbedre importkontrollen av planter og frø 

Brunsneglen er et velkjent eksempel på en skadegjører som har kommet utilsiktet til landet gjennom planteimport. Nå skal forskere se på mulighetene for forbedret importkontroll av planter for å begrense omfanget og konsekvensene importerte skadegjørere kan ha for norsk mattrygghet, skogbruk og natur. les mer...

Rapportering av matsvinn i grøntsektoren 

Rapportering av matsvinn i grøntsektoren 

Landbruksdirektoratet har ansvar for å samle inn og sammenstille informasjon om matsvinn i primærleddet for produkter innenfor grøntsektoren. Direktoratet minner om opplegg og frister for rapportering.  les mer...