BAMA håndterer konkurransesituasjonen godt

BAMA håndterer konkurransesituasjonen godt

Som de fleste har registrert den siste tiden, foregår det nå beinhard konkurranse i det norske dagligvaremarkedet og hvor frukt og grønt har blitt den viktigste varegruppen i denne konkurransen. Flere aktører på markedet har blitt trukket frem i en serie artikler i Aftenposten, nå også BAMA.

I dagens artikkel setter avisen spørsmålstegn ved hvordan denne priskrigen håndteres i vår organisasjon, gitt vårt eierskap. Les artikkelen i Aftenposten her. Det som trekkes frem i artikkelen er velkjent stoff som har vært omtalt i mange år.

BAMAs styre har én oppgave: Å ivareta BAMAs interesser

BAMAs styreleder, Kristian Nergaard, gir følgende orientering:

Styremedlemmer i BAMA har bare én oppgave i BAMAs styre, og det er å ivareta BAMAs interesser. Ikke sine særinteresser. Dette er ivaretatt på en svært god måte gjennom styreinstruksen i selskapet, og som styreleder opplever jeg at dette blir håndtert på en svært profesjonell måte av alle styremedlemmer.

Styreinstruksen og aksjonæravtalen angir detaljert hvilke retningslinjer som gjelder for håndteringen av konkurransesensitiv informasjon mellom kunder i BAMA. BAMA drives som et selvstendig og uavhengig selskap, der eierne utøver sin innflytelse gjennom plass i styret og i generalforsamlingen, men blander seg ellers ikke inn i den daglige driften av selskapet.

BAMA samarbeider tett både med produsent- og detaljistleddet

Vertikal integrering skjer i de aller fleste bransjer, og er ikke noe som er spesielt for matbransjen. Nøkkelen til effektivitet i en moderne konsumentvaresektor ligger i samspillet og koordineringen mellom aktørene i verdikjeden fra produsent til konsument, og i den dynamikken konkurransen gir. BAMA samarbeider derfor tett både med produsent- og detaljistleddet.

I Norge har vi blant annet et tett og meget dynamisk samarbeid med over 1100 dyktige produsenter, som er organisert gjennom Gartnerhallen. Norske produkter øker nå mer enn import, noe som ikke minst skyldes at det er lagt ned store felles investeringer i forskning og utvikling i hele verdikjeden, fra produsent til konsument.

BAMA er et stort selskap, med flere forretningsområder, hvorav dagligvare bare er ett av dem. Dagligvareområdene ble skilt ut i egne enheter helt tilbake i 1998. Ingen forhold som gjelder dagligvareområdene behandles i BAMAs styre. Det opereres med separate organisasjoner og helt vanntette skott i håndteringen av de ulike dagligvarekundene.

Priskrigen man nå er vitne til, er uttrykk for en knallhard konkurranse mellom kunder om de beste løsningene. Frukt og grønt er som nevnt kanskje den viktigste varegruppen i konkurransen om forbrukerne, som i økende grad har fokus på sunn mat og helse.