BAMA Industri bygger nytt anlegg på Tranby

BAMA Industri bygger nytt anlegg på Tranby

Administrerende direktør Atle Beyer i BAMA Industri kikker utover den 85 mål store eiendommen på Tranby, omtalt som Kværner-tomten.

– Her skal det bygges et felles bygg for BAMA Industri og BAMA Blomster. Med grunnflate på 22.500 og totalt bruksareal på 30.500 kvadratmeter, kan dagens produksjonskapasitet i lokalet på Lierstranda mer enn fordobles.

Byggestart til våren?
– Vi har hatt betydelig vekst gjennom flere år, og trenger større plass for ytterligere innovasjon og utvikling, sier Beyer.

I disse dager sendes nabovarslet ut, og på nyåret får kommunen rammesøknaden til behandling.

– Hvis framdriften blir som forventet, så tror vi på byggestart i løpet av våren, sier Beyer.

BAMA Industri videreforedler salater, frukt og grønnsaker ved to produksjonsanlegg i Lier. Det er virksomheten på Lierstranda og hovedkontoret som skal flyttes til Tranby.

I tillegg har selskapet et nytt foredlingsanlegg for poteter i Moss, og fire produksjonsanlegg lokalisert i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø hvor det blant annet produseres måltidssalater, wraps og sandwich. BAMA Industri har hatt en eventyrlig vekst siden oppstarten i 1996.

I år omsetter selskapet for godt over én milliard, og har en vekstambisjon på ni prosent i året. Det skal skje i nye produksjonslokaler på Tranby. I tillegg flyttes blomster-virksomheten inn fra dagens hovedplassering i Asker.

Totalt rundt 450 arbeidsplasser blir lokalisert i det nye BAMA-bygget. Sammen med nabobygget Aker Solution blir det over 1000 arbeidsplasser på de to naboeiendommene.

Sterk vekst
– Veksten i kategorien gjør at vi har stort behov for ny fabrikk, sier Beyer. Han sikter til trender som viser folks endrede holdninger og matvaner, med mer fokus på miljø og bærekraft, mer fokus på helse og sunnhet, økt interesse for lokalmat og ikke minst en kraftig økning i mat og drikke som spises på farta.

– Fersk mat, sunnere mat og mellommåltider er produkter i kraftig vekst. Vi trenger økt kapasitet og flere produksjonslinjer, sier Beyer.

Sprengt kapasitet
Det er flere år siden BAMA Industri begynte å vokse seg ut av produksjonslokalene på Lierstranda. De siste årene har selskapet vært nødt til å leie ekstra kapasitet i andre lokaler. Flere alternativer til relokalisering har vært vurdert, men ønsket har hele tiden vært å være i Lier.

Årsaken er nærheten til markedet, og nærheten til det viktige produsentmiljøet i Lier og omegn. Rundt halvparten av råvarene som foredles på Lierstranda kommer fra norske produsenter. I norsk-sesong, fra mai til oktober, er mer enn 90 prosent av råvarene til fabrikken dyrket innen én times kjøreavstand.

– Kort avstand til produsentene og den største delen av markedet, gir mindre transport og ferskere varer, sier Beyer.

FAKTA

BAMA Industri AS, er et selskap i BAMA Gruppen, med Gartnerhallen som medeier. BAMA Industri har hovedkontor og produksjon på Lierstranda.

Selskapet omsatte i 2017 for drøyt én milliard, og hadde en bunnlinje på 55 millioner før skatt. Det er forventet en vekst i 2018 på cirka 18 prosent. Produksjonen omfatter blant annet ferskforedlede og spiseklare salater, måltidssalater, poteter, frukt og grønnsaker. I tillegg wraps, sandwich, baguetter, og salatbar-produkter.

BAMA har en omfattende bærekraftstrategi, blant annet gjennom målsetting om å tilrettelegge for sunnere kosthold, reduksjon av matsvinn, kortreist mat og reduksjon av emballasje.

Det nye bygget bygges etter strenge miljøkrav, og skal sertifiseres etter Breeam-standard.