Bestill «Gjennom KRISE til SUKSESS» som innbundet bok

Bestill «Gjennom KRISE til SUKSESS» som innbundet bok

Gartnerhallen ble etablert i 1930, som et grossistselskap for frukt- og grøntselgere i Oslo-området. Deretter utviklet Gartnerhallen seg til å bli en landsomfattende samvirkeorganisasjon, og en viktig aktør i norsk frukt- og grøntnæring. I 1997 skjedde store omveltinger i Gartnerhallen, gjennom at bedriften inngikk langsiktige avtaler med BAMA og NorgesGruppen om en ny arbeidsdeling i verdikjeden for frukt og grønt. Historien er nå dokumentert i boka «Gjennom KRISE til SUKSESS».

Gartnerhallens historie fram til 1980 er tidligere dokumentert i en egen 50-årsberetning. Boka «Gjennom KRISE til SUKSESS» tar for seg tida etter 1980, men med hovedvekt på dramatikken rundt omorganiseringen i 1997. Flere dømte Gartnerhallens løsning i 1997/98 nord og ned, men historien og dagens situasjon for den norske frukt- og grøntnæringen, viser at løsningen som ble valgt har bidratt til vekst og lønnsomhet for næringen som helhet og for Gartnerhallens produsenter.

Gartnerhallen er i dag den største aktøren for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og poteter i Norge. Vi står for over 60 prosent av den norske produksjonen i næringen. Vi er store framtidsoptimister på vegne av Gartnerhallen og våre produsenter, og legger i disse dager strategier for fortsatt vekst.

Boka «Gjennom KRISE til SUKSESS» er ført i pennen av Terje Smith, og har blitt en spennende fortelling med personlige møter med sentrale og toneangivende personer. Her er noen smakebiter fra boka:

Gjennom krise til suksess

I løpet av noen få uker på høsten 1997 gjennomlevde Gartnerhallen noe som må ha fortonet seg som det eneste jordskjelvet for de involverte. Og resultatet av den rekken av hendelser som inntraff, kom til å rokke ved gamle, grunnleggende oppfatninger av hva en samvirkeorganisasjon er. Dette innevarslet noe helt nytt i forholdet mellom produsenter og distributører av frukt og grønt.

Mot ei lys framtid

Det historiske samarbeidet mellom de to tidligere konkurrentene, Gartnerhallen og BAMA, ble positivt mottatt av produsentene. Det tok likevel noe tid før alle brikker falt på plass. Særlig i starten måtte organisasjonen loses gjennom et noe opprørt farvann der blant annet forholdet til den øvrige landbruksfamilien var bragt til bristepunktet. Gartnerhallens folk følte at de ikke alltid var like velkommen i samvirket. Innad i den nye organisasjonen var det også gnisninger. Anleggsstrukturen til de to sammenslåtte organisasjoner skulle samordnes, og det gikk ikke alltid uten strid.

Høye ambisjoner for vekst krever hardt arbeid og et slagkraftig Gartnerhallen

Veksten i etterspørsel etter frukt og grønnsaker drives frem av flere forhold. Forbrukerne er mer bevisst maten de spiser, og stiller større krav til kvalitet og bærekraft. Myndighetene har satt mål om 20 prosent økning i forbruket av frukt- og grønt innen 2021, og i befolkningen er det økende interesse for sammenhengen mellom mat og helse. Fra restaurantbransjen etterspørres mer norske frukt- og grønnsaker, og nye, innovative produkter. De vil kunne fortelle gjestene sine hvor og hvordan og av hvem, maten er dyrket. Sunne mattrender fra restaurantbransjen smitter over på forbrukerne, som vil spise det samme vi ser kjendiskokkene lage på tv.

 

Bestill boka ved å sende oss en e-post med antall og leveringsadresse.
Pris kr 200,- pr stk.