Grøntsektoren utnyttet jordbruksavtalemidlene bedre i avtaleåret 2015-2016

Landbruksdirektoratet har nå publisert Målprisrapport 2015 - en rapport om pris- og markedsutviklingen for målprisvarene og andre sentrale norske jordbruksvarer i avtaleåret 2015-2016. Målprisene i grøntsektoren ble i større grad tatt ut i avtaleåret 2015-2016 enn i forrige periode, men forskjellen i grad av prisoppnåelse mellom de ulike varene var stor.

Kort oppsummert oppnådde potet, eple, gulrot, knollselleri, kepaløk og rosenkål priser over målpris.

For tomat, purre, hvitkål og agurk endte prisene under målpris i avtaleåret 2015-2016.

Blomkål var det produktet som hadde størst avstand til å ta ut målpris i avtaleåret 2015-2016. Oppnådd pris for blomkål i avtaleåret var kr 6,28 per stk., noe som tilsvarte 261 øre under målpris.

Også prisene på isbergsalat var betraktelig lavere enn målpris. Oppnådd pris for isbergsalat var kr 8,21 per stk., noe som tilsvarte 92 øre under målpris for perioden.

Ubenyttet prispotensial på 42,8 mill. kroner

Selv om målprisene i grøntsektoren i større grad ble tatt ut enn i forrige periode, hadde grønnsaker et ubenyttet prispotensial på 42,8 mill. kroner. Det er altså fortsatt store beløp som ikke tas ut som verdi i markedet.

For en detaljert forklaring på hvorfor noen produkter oppnådde gode priser, mens andre produkter hadde lang avstand til å ta ut målpris, les Landbruksdirektoratets Målprisrapport 2015-2016 her