Brenner for levende jord

Brenner for levende jord

Foto: Skjærgaarden Gartneri

I Åsgårdstrand har Bjørge Madsen og Kristin Stenersen jobbet med jordhelse i 10 år. Og resultatene går i riktig retning. Hvert år blir jorda bedre.

− Kundenes våre har samme tilbakemeldinger. Det nytter. Vi ønsker derfor at flere skal ha søkelys på jordkvalitet og jordhelse. Norge har svært lite jordbruksarealer sammenlignet med andre land. Kun 3 prosent av arealet i Norge er dyrka jord. Bare 1/3 av den dyrka og dyrkbare jorda i Norge er egnet til matproduksjon på grunn av begrensninger i klima. Da må vi gjøre alt for å ta vare på den jorda vi har. Vi må drive ressurseffektivt og ta vare på naturmiljøet, sier Madsen.

Bjørge Madsen, nummer to fra venstre. Foto: Knut Skinnes, Green House AS

Nylig var de invitert til Stortinget for å snakke om jord.
Gjennom samarbeidet med Green House AS ble de invitert til Stortinget for å dele sin innsikt om levende jord og jordhelse.
− Levende og fruktbar jord er jord som er i balanse. For å få til det jobber vi med en rekke metoder. Gevinsten er et vi kan redusere innsatsfaktorer, som mindre bruk av: kunstgjødsel, sprøytemidler og lavere energiforbruk, slik øker vi kvalitet, utbytte og produktivitet. Målet er å gjøre Skjærgaarden, ikke bare klimanøytral, men klimapositiv innen 2030. Vi er ikke i mål ennå, men så har vi noen år på oss, sier han.

− Det er uten tvil økende interesse og vi vil gjerne være med på å inspirere andre til å gå samme vei. Vi er derfor takknemlige for at vi be invitert til Stortinget til å tale jordas sak og spre et budskap som kan øke interessen i miljøets ånd.

Vil du vite mer om hvordan Skjærgaarden jobber for levende matjord?
Gå til Skjæergaarden Gartneri