Dataflyt gjør regnskapsjobben din mer effektiv

Dataflyt gjør regnskapsjobben din mer effektiv

Dataflyt er et felles IKT-system i landbruksnæringa for standardisert elektronisk transport av avregninger, faktura, regnskapsrapporter, driftsinformasjon og andre standardiserte landbruksdata. Dataflyt er et fellesprosjekt satt i gang, styrt og eid av en samlet norsk landbruksnæring, hvor hensikten er effektivisering og økt lønnsomhet både for det enkelte landbruksforetak og for alle involverte aktører.

I Dataflyt får hvert landbruksforetak elektronisk bokføring av avregninger. Ved å gjøre bokføringen elektronisk, blir arbeidet med regnskap mer effektivt, det blir tryggere, og risikoen for feilføringer minker betraktelig. Siden regnskapsførere kan gå inn og hente/ importere regnskapstallene elektronisk, vil regnskapsfører bruke mindre tid til bokføring, noe som gjør det mye mer konstnadseffektivt for deg som foretak.

Dataflyt vil også gi grunnlag for utvikling av sammenlignings- og nøkkeltall for det enkelte landbruksforetak, og for utvikling av statistikk og datagrunnlag for landbruket som helhet.

Les mer om Landbrukets Dataflyt | Klikk her for å komme igang med Dataflyt

Kontaktpersoner i Gartnerhallen:

Ingar Gunstad  ingar.gunstad@gartnerhallen.no

Arve Gladheim   arve.gladheim@gartnerhallen.no