Deler ut millioner til de gode, grønne ideene

Deler ut millioner til de gode, grønne ideene

Har du et spennende prosjekt som du trenger støtte til? Søknadsfrist for prosjekter som bidrar til det grønne skiftet ved å øke omsetningsverdien og forbruket av norske frukter, bær, grønnsaker og poteter er torsdag 21. mars.

− Gartnerhallen har høye ambisjoner om vekst og en sentral driver for å møte vekstmulighetene i markedet er vårt FoU-arbeid, sier Ellen Margrete Hovland, FoU-sjef i Gartnerhallen.
− Sammen med NorgesGruppen og BAMA har vi et felles vekstmål der vi skal øke grøntnæringas verdiskaping med 150 prosent innen 2030. Den veksten skal blant annet kjennetegnes av bærekraft. Grofondet er et av virkemidlene vi har for å øke produksjon og forbruk av norsk frukt, bær, grønnsaker og poteter på en bærekraftig måte, utdyper hun og tilføyer at søknadene også vurderes ut fra kriterier slik som graden av nyskaping, problemløsning, risiko og miljøforbedring.

Nå står ny utdeling for tur og søknadsfristen er 21. mars.
− Siden Grofondet ble opprettet i 2016 er det kommet inn 100 søknader. Det er delt ut 22 millioner til 22 prosjekter. Kvaliteten på søknadene har økt for hver utlysningsrunde. Nå søker vi nye prosjekter, sier Gartnerhallens FoU-sjef.

− Grøntnæringa preges av et særskilt fokus på utvikling og nytenking og hver tildelingsrunde har gitt bevis på nettopp det. Vi er derfor spente på hva som kommer inn av søknader i denne søknadsrunden, avslutter Hovland og minner om å lese søknadsveiledningen på Grofondet.no.

Les mer om Grofondet her
Gå rett til søknadsveiledning

Byttet ut plast med cellulose: Gartnerhallens tomatprodusent, Jan Terje Vignes fra Lauvsnes Gartneri A/S, presenterte resultatene fra utvikling av plastfri tomatemballasje under Gartnerhallen kongressen 2018