– Det er de «tøffeste gutta» som driver med grønnsaksproduksjon

– Det er de «tøffeste gutta» som driver med grønnsaksproduksjon

Gartnerhallenprodusent Karine Huseby. Foto: Gunn Jorunn Sørum Gartnerhallen

Dette sier grøntprodusent Karine Huseby. På Huseby gård i Larvik er hun og mannen Per Nikolai i gang med å plante ut det som i første omgang skal bli tidligkål. Hun elsker jobben sin, men er samtidig opptatt av å avromantisere yrket.

Gartnerhallenprodusent Karine Huseby holder til i Tjodalyng i Vestfold. Den travle produsenten nøler ikke når vi spør om en prat om våronna.
– Akkurat når våronna starter og slutter er litt vanskelig å skille på, sier Huseby som også driver opal av egne planter. Allerede i månedskiftet januar/februar var hun i gang med å så tidligkålen i veksthus. Det er disse som nå er klar til utplanting på friland. – Vi planter ut frem til sankthans, og da har vi samtidig høstet tidligkål i en fire ukers tid, sier hun.

Kålplantene vokser seg klare i veksthus før utplanting. Foto: Huseby gård

 

Ingen ni-til-fire-jobb
– Det er et yrkesvalg for de tøffeste i klassen og det er ikke mange i vår næring som går for dagen klokken fire. Hun sier det med et positivt fortegn og fortsetter. – Det er likevel få av mine bransjekollegaer som kunne tenke seg å bytte bort hardt arbeid og risikovilje med en vanlig ni til fire-jobb, sier Huseby.

– Årets sesong ser ut til å bli ekstra krevende – og da spesielt de som er avhengig av mange sesongarbeidere. Hele næringen jobber med å legge kabal for årets produksjon. Det står imot alt vi tror på å skulle planlegge ned – det er jo vekst vi ønsker. Og det er viktig for å nå myndighetenes mål om økt norskandel. Da er det avgjørende at myndighetene innser behovet for kritisk mangel på kompetent personell til årets sesong, sier hun.

Helt siden pandemiens begynnelse har grøntnæringen stresset behovet for sesongarbeidskraft for å holde matproduksjonen og matforsyning i gang. Behovet for sesongarbeidskraft øker ut over sommeren, og ikke minst til innhøsting.

Mange av de 20.000 sesongarbeiderne næringen har behov for kommer fra utlandet, gjerne år etter år, og representerer en betydelig ressurs, spesialkompetanse og erfaring.

Les også
Ny ordning kan gi økt forutsigbarhet, men fortsatt ingen sikkerhet for kompetent personell i årets sesong

Det sås og plantes i Gartnerhallens regioner og produsentene går arbeidsintensive dager i møte for å være leveringsdyktige i tråd med plan