Det er klart for årets Gartnerhallen-seminar

Det er klart for årets Gartnerhallen-seminar

Teamet for årets Gartnerhallen-seminar er «Vekst og utvikling», og 8.-9. november samles produsenter, eksperter og ledende profiler på Gardermoen for å snakke om mulighetene og utfordringene for grøntsektoren framover.

Gartnerhallen har stor tro på at norsk produksjon av frukt, bær, grønnsaker og poteter har et betydelig vekstpotensial. Norske forbrukere etterspør norske råvarer, og det er høy tillit til norsk produksjon. Frukt og grønt er en viktig del av kostholdet, og økt inntak av disse varene er bra for vår helse og sunnhet.

Tre avgjørende områder
Selv om det er mange muligheter for vekst, som den norske bonden ønsker å ta del i, er det også noen utfordringer. På seminaret ser vi nærmere på tre av områder som vil være avgjørende for valgene en må ta framover. Markedet er i stadig endring, og vi har blant annet invitert Erik Fagerlid til å gi oss et innblikk i hans vurdering av dette.

At været og klimaet er i endring, har de fleste stadig oftere fått merke. Både Meteorologisk institutt ved Hans Olav Hygen, og Kåre Gunnar Fløystad fra ZERO vil fortelle hva dette vil innebære av utfordringer for matproduksjonen framover. Klimaendringene kan også være muligheter, i form av lengere vekstsesong, mulighet for å dyrke andre kulturer osv. Innenfor den teknologiske utviklingen skjer det enormt mye, og for landbruket kan dette være revolusjonerende.

Framtidas landbruk vil etter all sannsynlighet i større og større grad ta i bruk ny teknologi som vil bidra til økt effektivitet, bedre ressursutnyttelse og som gjør at vi kan møte bl.a. klimautfordringene på en offensiv måte.

Grofondet, som er et samarbeidsprosjekt mellom Gartnerhallen, BAMA og NorgesGruppen, har allerede støttet en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter i ulike deler av verdikjeden. På Gartnerhallen-seminaret får vi en oppsummering av hva Grofondet bidrar til for grønn, bærekraftig vekst.

Klikk her for å se hele programmet
Klikk her for å lese mer om foredragsholderne
Klikk her for å se deltakerlisten