Det sås og plantes i Gartnerhallens regioner og produsentene går arbeidsintensive dager i møte for å være leveringsdyktige i tråd med plan

Det sås og plantes i Gartnerhallens regioner og produsentene går arbeidsintensive dager i møte for å være leveringsdyktige i tråd med plan

Langåker har dekket radene med solfangerne som gir gode spireforhold. Denne tidliggulrota kan høstes fra sankthanstider og ut juli.

− Vi ligger godt an, en uke tidligere enn et normalår. Men kort daglengde og lave temperaturer gjør at det nødvendigvis ikke gir noen uttelling for dertil tidligere innhøsting.

Tidliggulrota trives hos Eirik Langåker, niende generasjon bonde på Langåkergarden på Karmøy. Jordsmonnet består av fin sandjord og Nordsjøen som nærmeste nabo betyr mild vinter og tidlig vår. Her gir han oss et innblikk på årets våronn i GH Rogaland.

− Det at vi sår én uke tidligere i mars kan ha så lite å si som at vi starter innhøsting en dag tidligere. Det som derimot er avgjørende for tidspunktet for innhøsting er været vi får i mai og juni, sier Langåker.

− Det som er en absolutt fordel med å ha sådd tidliggulrota såpass tidlig, er et større handlingsrom de neste ukene til de øvrige oppgavene i våronna og de neste kulturene som skal i jorda. Vi sår tidliggulrot frem til april, mot slutten av april er vi i gang med å plante kålen som vi har plan på fra første uke i september, og så er det tid for å så lagringsgulrot når vi er over i mai, forteller han.

Langåker har foreløpig dekket opp med nok arbeidskraft i produksjonen.
− Vi har noen ansatte som fikk forlenget opphold, så vi klarer oss igjennom resten av våronna, men fra midten av mai har vi behov for flere ansatte og hvordan vi skal løsen den kabelen er fremdeles usikkert. At vi nå er definert som samfunnskritisk funksjon håper jeg også vises i praksis innreiserestriksjonene for våre ansatte, sier han optimistisk.

Dette er solfanger
Solfanger er et dekke av plastfolie, fiberduk eller klimanett, som plasseres over planter på friland. Solfangeren bidrar til et vekstfremmende mikroklima som kan minne om et veksthus. Bruk av solfanger kan øke avlingen og fremskynde høstetidspunkt. I tillegg til gulrot, er det mye brukt innen tidligproduksjon av poteter.

Behov for sesongarbeidskraft i grøntsektoren
Behovet for sesongarbeidskraft øker ut over sommeren, og ikke minst til innhøsting.
Mange av om lag 18.000 utenlandske sesongarbeiderne som normalt jobber i grøntnæringen, kommer gjerne år etter år og representerer en betydelig spesialkompetanse og erfaring. For mange produsenter er spørsmålet om arbeidskraft fremdeles uavklart.