Dette snakket vi om på Gartnerhallenseminaret 2017

Dette snakket vi om på Gartnerhallenseminaret 2017

Nærmere 250 personer fra frukt- og grøntsektoren og tilhørende bransjer var samlet da Gartnerhallen arrangerte sin årlige møteplass 8. og 9. november på Gardermoen.

Vellykket seminar om vekst og utvikling innen frukt og grønt
− Vi har fått mange og viktige tilbakemeldinger. Disse vitnet om at tematikken som helhet og de ulike emnene var relevante og vi i Gartnerhallen ble utfordret på å dra noen av elementene innen kompetanseutvikling og teknologi videre i vårt daglige virke. Dette er prosesser vi har begynt å jobbe med, vi tar derfor den utfordringen som et uformelt mandat fra bransjen, sier Elisabeth Morthen administrerende direktør i Gartnerhallen.

Elisabeth Morthen, administrerende direktør i Gartnerhallen, ønsket velkommen


Dette snakket vi om på Gartnerhallenseminaret 2017:

Erik Fagerlid, rådgiver og ekspert på dagligvare, holdt innlegg om hvilke trender og viktige endringsdrivere i forbrukeratferd som påvirker handelsaktørene. Og i lys av eksempelvis bransjeglidning, reduksjon av parkeringsplasser og de særnorske trekkene snakker han om muligheter og utfordringer. Han illustrerte ulike kundereiser med gode og billedlige eksempler. Han gav innsikt i hvordan den teknologiske utviklingen påvirker måten vi handler på og kommer til å handle på og hvordan dette kommer til å kreve endringer i hvordan bransjen må rigge seg fremover.

−Alt tyder på at jordbruket blir den næringen som kommer til å dominere kjøpersiden av robotteknologi, sa Øyvind Overskeid i Adigo, det norske teknologiselskapet med internasjonal suksess. Under Gartnerhallenseminaret fikk vi bli med ham på innsiden av teknologiutviklingen for frukt og grøntsektoren.

Rune Flaen, administrerende direktør i BAMA, trakk de store linjene fra samarbeidets spede begynnelse og til i dag. Han trakk opp status i markedet og viktigst – hvordan vi skal fortsette å bruke langsiktige og forpliktende kontrakter og felles FoU-prosjekter som verktøy og drivkraft for å utvikle forbruket av frukt og grønt med varig konkurransekraft og forbruksøkning av norske produkter som mål.

Alvhild Hedstein, leder av Grofondet, snakket om Bioøkonomi 2.0 og mulighetene i fremtidens verdiskapning og delte refleksjoner om det grønne skiftet. Hun serverte også smakebiter fra de nye prosjektene som har fått støtte fra Grofondet
− Det meste av teknologisk utvikling skjer primært i andre i bransjer enn jordbruket – og mange kommersielle aktører entrer jordbruket med begrenset kunnskap om agronomi. Vår jobb er å være bindeleddet mellom teknologer som ikke kan agronomi og agronomer som ikke er like gode på teknologi, sa Audun Korsæth i NIBIO og viste en kavalkade av eksempler for fremtidens jordbruk.

− Dette er noen av de mest groteske bildene jeg vet om, sa Ola Hedstein og før han pekte nederst på skalaen som viser bruk av plantevernmidler og roste produsentene. − Norsk frukt og grønt produseres på en riktig måte, med det riktige verdigrunnlaget for en bærekraftig fremtid. Her ser vi unik plantehelse, sa han til et fornøyd publikum.

 

Konfransier Bente Stensland, Runar Hollevik, Nina Sundqvist, Anne Thorine Brotke og Geir Skeie sørget for godt engasjement og gode poenger.

 

Vi takker foredragsholdere, konferansier og deltakere for alt dere bidro med for å gjøre disse to dagene til et vellykket arrangement faglig og sosialt. Vi i Gartnerhallen gleder oss allerede til å se dere og mange flere igjen til neste år i Trøndelag.