Dom i underslagssaken

Dom i underslagssaken

En tidligere regnskapssjef i Gartnerhallen har innrømmet å urettmessig ha utbetalt rundt 49 millioner kroner fra samvirkeselskapet. Mesteparten av pengene har blitt utbetalt til et tidligere Gartnerhallen-medlem fra Hedmark, mens han beholdt 3,3 millioner kroner selv. Nå er begge dømt til lange fengselsstraffer, og til å erstatte hele det underslåtte beløpet. Dommen er i tråd med aktors påstand.

Oslo Tingrett avsa torsdag 5. april, dom i underslagsaken. De tiltalte, tidligere regnskapssjef i Gartnerhallen og et tidligere medlem i Gartnerhallen, dømmes til ubetinget fengsel i hhv. 4 år, og 5 år og 10 mnd.

Retten vurderer at den tidligere grønnsaksprodusenten har hatt en sentral rolle, ved å være pådriver for underslaget. Retten har ikke funnet formildende omstendigheter, og dommen er i samsvar med aktors påstand.

Påtalemyndighetene har på vegne av Gartnerhallen fremmet erstatningskrav mot begge de tiltalte. Retten mener at vilkårene for å tilkjenne erstatning er til stede, og de tiltalte er gjort solidarisk ansvarlig for til sammen 48.251.606,- kroner.

Begge de tiltalte tok betenkningstid etter at dommen ble forkynt. Les hele dommen her.

Dagens Næringsliv har fulgt saken. Les hva DN skriver om dommen her.