En samlet grøntnæring med innspill til jordbruksforhandlingene

En samlet grøntnæring med innspill til jordbruksforhandlingene

Grøntsektoren har en sentral rolle i på oppfylle landbrukspolitiske mål om økt matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og et bærekraftig jordbruk. Frukt- og grøntsektoren skiller seg på mange områder fra resten av landbruket ved at den er svært arealintensiv og med stor verdiskaping pr dekar. I en felles anmodning fra produsentenes organisasjoner ber vi om at grøntnæringen prioriteres i årets jordbruksoppgjør.

De som står bak innspillet er Gartnerhallen, Norsk Gartnerforbund, Produsentforeningen 1909, Nordgrønt, Opplysningskontoret for frukt og grønt og Kontraktdyrkerens Landslag. Budskapet fra disse er at norsk produksjon av frukt og grønt må gis rammebetingelser slik at næringen styrkes. Det er viktig å legge til rette for at økonomien i produksjonen gir rom for å investere for fremtidig drift og nødvendige klima-/miljøtiltak. Næringen står samlet bak en felles oppfordring om at det i årets forhandlinger må legges til rette for et løft som skaper innovasjon, konkurransekraft og vekst i næringa. Forutsigbare rammebetingelser og trygg økonomi er avgjørende for å sikre rekruttering til næringa, både til de landbruksfaglige utdanningene og for å motivere nye produsenter.

Les hele innspillet her