Eplesamling i Syd-Tyrol

Eplesamling i Syd-Tyrol

“Nettverkssamling for unge epleprodusenter” er Gartnerhallens pilotprosjekt for å bidra til rekruttering av unge til å dyrke frukt og grønt. Søndag 23. oktober reiste deltakerne i samlingen på studietur til Syd-Tyrol for å få inspirasjon og å lære fra den best organiserte fruktregionen i Europa.

Reisefølget bestod av en gjeng på 24 stykker: Unge epleprodusenter, reiseledere fra Gartnerhallen og aktører fra BAMA, NIBIO, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Hardanger Fjordfrukt.

Første dag i Egna/Neumark i Syd-Tyrol ble vi møtt av eplekonsulent Kurt Werth som presenterte oss for epleproduksjonen i Syd-Tyrol, og som fortalte oss hvordan produsentene i Syd-Tyrol har jobbet for å lykkes som Europas beste epleregion. Gruppa ble tatt med rundt i dalen og fikk se imponerende arealene med epletrær og velholdte eplehager. Prakteksempelet var en eplehage som bar rundt 14 tonn Pink Lady per dekar!

Vi besøkte også et eplepakkeri som årlig pakket 90 000 tonn epler fra fire forskjellige kooperativ. Dette tilsvarer en mengde på omtrent 12 ganger norsk epleproduksjon. Pakkeriet var så godt som helautomatisert – her var det maskiner og ikke mennesker som utførte jobben. Dette var et tydelig eksempel på at vi har mye å gå på når det gjelder automatisering i norske pakkerier.

Forskningsstasjon og stor kommersiell epleprodusent

Tirsdagen besøkte vi en stor forskningsstasjon i området, som i tillegg til å drive med forskning, også var en av de største kommersielle epleprodusentene i området. Finansieringen av forskningsstasjonen kom blant annet delvis fra forskningsstasjonens inntekter som epleprodusent. Vi håpte selvsagt å få nyss om noen nye spennende eplesorter under utvikling, men her ble hemmelighetene bevart.

Arena for nettverksbygging

I tillegg til faglig input, skal en viktig del av nettverkssamlingen være å danne en arena hvor unge produsenter blir kjent med hverandre og med andre sentrale aktører i næringen. For å bidra til et hyggelig sosialt miljø og knytting av kontakter, var det selvsagt lagt opp til flere gode fellesmåltider og vinsmaking.

Hjernen bak opplegget er Knut Amund Surlien, sentral kulturansvarlig for kjernefrukt i Gartnerhallen. Og både han og de andre deltakerne virket fornøyde med turen.

Neste samling for gruppa er på Gartnerkongressen 2016 hvor de får mulighet til å bli kjent med en større del av norsk grøntnæring.