Eplesesongen 2019: Gartnerhallen melder om nytt toppår

Eplesesongen 2019: Gartnerhallen melder om nytt toppår

Oppstartsmøte i Nordfjord og Sogn. Foto: Marte E. L. Johansen

– Det ser ut som om det blir det beste epleåret siden 2008, sier Knut Amund Surlien, fagansvarlig for kjernefrukt i Gartnerhallen.

Prognoser fra pakkeriene, Gartnerhallens produsenter og Gartnerhallens systemer sier alle det samme. Det går mot ett nytt toppår med et forventet volum på over 8000 tonn. – Jeg antar at selv prognosene på rundt 8000 tonn er nøkternt, men vi vet ikke mer før de offisielle tallene foreligger 4. september, sier Surlien.

– Vi ser gode effekter av den jobben som er gjort med fornying av plantefelter og tiltakene for å stimulere produksjon. Eksempelvis har bedre tilgang på trær, etter at det ble mulig å importere, gitt et løft for de norske epleprodusentene. Vi ser også jevnere avlingsnivåer fra år til år etter at flere av arealene er lagt om til nye, moderne dyrkingsmetoder.

Nå er det kun dager før det braker løs. – Først ut er Discovery, som er første hovedsort. Det er kun få dager igjen til innhøstingen er i gang rundt Oslofjorden, Telemark og Hardanger. Neste ut er Summerred, tett etterfulgt av sortene Gravenstein og Aroma, forteller han.

Surlien, som nettopp kommer fra oppstartsmøte i Hardanger, kan fortelle at Vestlandet utmerker seg i årets sesong. – Det er svært gode avlinger på alle sorter. En bakenforliggende årsak til dette er at den gode vekstsesongen i 2018 ga flere blomster, som igjen gir flere epler for årets sesong. På Østlandet har det vært noen utfordringer på kvalitet og avlingsmengde på grunn av frost og kald vår, men ikke nok til å berøre totalbildet.