Er du i gang med måling av matsvinn?

Er du i gang med måling av matsvinn?

Alle aktuelle produsenter, pakkerier og fryserier fikk i desember e-post fra Landbruksdirektoratet om registrering og rapportering av matsvinn fra og med 2020. Vi henstiller alle til å rapportere slik at vi får et korrekt utgangspunkt for å måle matsvinn.

Gartnerhallen har siden 2017 vært tilsluttet bransjeavtalen om matsvinn. Gartnerhallen er dermed en av flere aktører som ønsker bedre oversikt over matsvinnet i sektoren.

Dersom du er i gang med pakking, sortering, eller annen håndtering av varer på gården og du lurer på hvordan du skal registrere og dokumentere matsvinnet så ta kontakt med landbruksrådgivningen. Landbruksrådgivningen har laget produksjonsspesifikke veiledninger i samarbeid med fagkoordinatorene for poteter, frukt og bær og grønnsaker.
Disse finner du her: https://www.nlr.no/fagartikler/matsvinn/

Dersom du har spørsmål som du ikke finner ut av kan vi videreformidle dette til Landbruksdirektoratet. Du finner også mer informasjon om hvordan måle og innrapportere data angående matsvinn på Landbruksdirektoratets nettside: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/matsvinn-i-jordbruket/grontsektoren

Definisjon
Matsvinn omfatter alle nyttbare deler av mat produsert for mennesker, men som enten kastes eller tas ut av matkjeden til andre formål enn menneskeføde, fra tidspunktet når dyr og planter er slaktet eller høstet. Les mer om Måling av matsvinn hos produsent i grøntsektoren.