Er du interessert i kombinasjonen ny teknologi og grøntproduksjon?

Er du interessert i kombinasjonen ny teknologi og grøntproduksjon?

Er du interessert i ny teknologi og grøntproduksjon, og har lyst å lære mer? Da kan en studietur til Tyskland være midt i blinken for deg!

Norsk Landbrukssamvirke vil arrangere en tur til München i Tyskland 20-22 mars for å besøke diverse teknologibedrifter. Hovedfokus for turen er å lære mer om intelligente maskiner, produkter, lager- og logistikksystemer som er knyttet sammen i verdikjeder ved hjelp av digitalisering – også kalt «Internet of Things».

Bedriftene og organisasjonene som er valgt ut til å delta, representerer både klassisk industri og landbruk, og inkluderer blant annet Fendt, BMW og Roboception GmbH. Det er Norsk-Tysk Handelskammer som har lagt opp turen. Se program for mer informasjon

Teknologi og grøntproduksjon

Gartnerhallen tror denne form for teknologi vil få stor betydning for grøntproduksjonen fremover, og ønsker derfor å sponse deltakelse på studieturen for inntil 3 medlemmer.  I etterkant må deltakerne lage en kort rapport/vurdering fra turen. Rapporten skal gi en oppsummering om nyttige innspill og ideer fra Tysklandturen til grøntnæringen, slik at vi har mulighet til å følge opp videre i Gartnerhallen.

Så langt har Nortura, Norges Bondelag og Innovasjon Norge bekreftet at de vil delta med flere deltakere. Gartnerhallen har reservert inntil 3 plasser. Disse plassene er det nå mulig å søke på for alle våre medlemmer.

Deltakerne må dekke flybilletter selv (ca 3-4000 kr), men fellesutgiftene (opphold, hotell, mat og transport i Tyskland, samt deltakeravgiften) blir betalt av Gartnerhallen. Deltakerne må selv bestille flyreisen. Det vil komme info om anbefalte avganger der dere blir plukket opp på flyplassen.

Interessert i å delta?

Er du interessert i teknologibruk i grøntproduksjon, og synes dette hadde vært spennende å delta på? Send en kort søknad med navn adresse, telefon, og litt om hva du kan om teknologi, og hva du er interessert i. Det vil telle positivt for søknaden om du er villig til å dele erfaringer og er positiv til å delta i fellesprosjekter i Gartnerhallen i ettertid. Vi velger ut 3 stykker som raskt får svar.

Frist for søknad er 10 januar.

 

Søknaden sendes til:

Nina Heiberg, nina.heiberg@gartnerhallen.no
Tlf  971 40 795