Erter: tre timer fra høsting til frossen vare er med på å gi prima kvalitet

Erter: tre timer fra høsting til frossen vare er med på å gi prima kvalitet

Erter er tilbehør til flere tradisjonsrike retter, og for at lett dampede erter eller ertestuing skal holde prima kvalitet er tiden fra høsting til frossen vare maksimalt tre timer.

Olav Brataas er fagansvarlig for løk i Gartnerhallen. I tillegg dyrker han korn, erter og tidligpotet. Han holder til i Vestfold som sammen med Buskerud danner vekstområdene for erteproduksjon i Norge.

– Jeg er glad for å bidra til produksjon av norske erter. Det er viktig at vi opprettholder produksjonen, sier Brataas som leverer til Findus på Nøtterøy.

Erter dyrker han med opptil 7 års mellomrom.
– Erter har normalt et vekstskifte på 7 år. Dette for å forhindre ertevisnesyke. Til gjengjeld etterlater erteproduksjonen jorden mer næringsrik. Erter er sammen med andre belgvekster nitrogenfikserende planter. Det vil si at de kan berike jorda med næring i form av nitrogen og det er bra for plantene som kommer etter, forteller han entusiastisk.

Selve høstingen er brutt ned i minutter og sekunder ifølge Brataas:
– Gjennom Gartnerhallen leverer jeg til Findus, som har et imponerende apparat som håndterer hele høsteprosessen. Det hele er en prestasjon i logistikk og kvalitet.

Torbjørn Landsrød råvaresjef i Findus forteller:
– Hele erteproduksjonen planlegges nøyaktig fra såtidspunkt til høsting. Høstetidspunkt og tid fra høsting til fryst er avgjørende for kvaliteten, og høstetidspunkt vurderes fortløpende av Findus rådgivere, som igjen koordinerer høsting og fortløpende transport til fabrikken.

– Er det et opphold på fabrikken, settes høstingen på vent. Det skal gå maksimalt 3 timer fra høsting til ertene skal være fryst. Dette for å sikre topp kvalitet på smak, næring og utseende, avslutter han.