Faglagene krever en storsatsing på norsk frukt og grønt i årets jordbruksoppgjør

Faglagene krever en storsatsing på norsk frukt og grønt i årets jordbruksoppgjør

Foto: John Gunnar Swang, Kålproduksjon i Sylling

Bondelaget og Norsk Bonde- og Småbrukarlag overleverte i dag kravet i jordbruksoppgjøret. Det foreslås bl.a. et nytt innovasjon- og vekstprogram, slik Gartnerhallen har foreslått i sitt innspill til årets jordbruksoppgjør. 

– Gartnerhallen er godt fornøyd med at faglagene har lyttet til vårt innspill om et vekst- og innovasjonsprogram, og vi har store forhåpninger til at staten også vil støtte dette, sier adm.dir. i Gartnerhallen, Elisabeth Morthen. – Et vekst- og innovasjonsprogram vil bidra til at den forventede veksten i etterspørselen etter frukt og grønt kan dekkes av norsk produksjon, og ikke at den må importeres, sier Morthen.

For at norsk produksjon av frukt, bær, grønnsaker og poteter skal øke, er det nødvendig med investeringsmidler og risikoavlastning. Når etterspørselen etter frukt og grønt øker, må vi sørge for at norskandelen opprettholdes, eller helst at den også øker. Forbrukerne ønsker å spise mer frukt og grønt, og slike valg har sin bakgrunn i økt fokus på helse og sunnhet. Myndighetene har selv satt som målsetting at forbruket av frukt og grønt skal øke med 20 prosent i perioden 2017-2021, jf. Handlingsplan for bedre kosthold.

Last ned: Jordbrukets krav 2019

Bredt samarbeid om ny satsing

En forutsetning for at grøntsatsinga skal lykkes er et godt samarbeid mellom bønder, leverandørleddet og forskningsmiljøene, skriver Norges Bondelag på sine nettsider. BAMA, Gartnerhallen, Norsk Gartnerforbund og Nordgrønt er blant aktørene som støtter programmet og har forpliktet seg til å bidra. I en felles erklæring går de sammen med flere andre næringsaktører og forskningsmiljøer om flere tiltak for at nordmenn skal spise mer grønnsaker. Aktørene vil blant annet fremme og utvikle markedet for norske varer og bidra til at grøntveksten skjer over hele landet og gir rom for flere nye produsenter.