Flere tar i bruk lysgroing av poteter

Flere tar i bruk lysgroing av poteter

Lysgroing er å drive fram groer på settepotet ved hjelp av lys og varme. Settepotetene legges i et varmt og fuktig rom med kunstig lys eller dagslys cirka en måned før de skal settes ut. Dette forlenger vekstsesongen til potetene og gir raskere spiring, høyere avling og modnere knoller.

En av ekspertene på lysgroing i Gartnerhallen er Tom Brauter. Han er matpotetprodusent i Solør i Hedmark, og har drevet med lysgroing i 22-23 år. Brauter har bygget et eget hus for å drive lysgroing på potetene sine, og han er ikke i tvil om at lysgroing er en investering som betaler seg:

-Lysgroing gir både større avling og bedre kvalitet på matpotetene. I tillegg gir det økt forutsigbarhet i potetproduksjonen, forteller Brauter.

-Vi som er matpotetprodusenter har bare én ting å jobbe for, og det er å produsere flest mulig klasse-1 matpoteter. Da handler det blant annet om å la potetene stå lenge nok til at skallet blir fint og bra. Hvis man lysgror, er potetene litt mer modne når det er tid for høsting. Og da er sjansen større for bedre skallkvalitet og bedre poteter, forteller Brauter.

Brauter anbefaler lysgroing på det sterkeste, og mener at jo flere som tar i bruk lysgroing i potetproduksjonen, jo bedre kvalitet vil det bli på de norske potetene i markedet. Dette er et gode for hele den norske potetnæringa, og vil også gi den enkelte produsent bedre pris på en større andel av avlinga si.