Sesongarbeid

Har du sesongarbeidere? Her er det viktigste du må vite.

Mange grøntprodusenter er helt avhengige av ekstra arbeidskraft på deler av året. Som arbeidsgiver for sesongarbeidere har man et arbeidsgiveransvar som innebærer en del krav, både når det gjelder arbeidskontrakt, lønn, arbeidstid og standard på eventuell innkvartering.

To enkle konkrete råd til deg som skal ha sesongarbeidere er:

  1. Utenlandske arbeidstakere skal ha samme vilkår som norske arbeidstakere.
  2. Avtal så mye som mulig skriftlig, og gjerne før arbeidstakerne kommer til landet.

Arbeidsmiljøloven | Arbeidstilsynet: Utenlandsk arbeidskraft i landbruket

Boforhold

Innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker, skal ha alminnelig god norsk standard.

Innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker, skal være forsvarlig utført, innredet og vedlikeholdt.

Arbeidstilsynet fører tilsyn med dette og kan gå inn i slike boliger. Manglende brannsikkerhet vil bli rapportert til brannmyndighetene.

Omdisponering av driftsbygning til boliger og reising av «brakkebygg» krever melding og/eller godkjenning av bygningsmyndighet og brannmyndighet.

Arbeidstilsynet: Innkvartering av arbeidstakere 

Råd om brannsikkerhet fra Landbrukets brannvernkominté

Arbeidstid 

Lovens grenser for alminnelig arbeidstid er:

9 timer i løpet av 24 timer

40 timer i løpet av 7 dager

For enkelte typer tjeneste er det mulig å utvide den alminnelige arbeidstiden, eller benytte en gjennomsnittsberegning. Etter samtykke fra Arbeidstilsynet, kan det tillates følgende:

13 timer i løpet av 24 timer

48 timer i løpet av 7 dager eller 48 timer i gjennomsnitt i løpet av en periode på 8 uker

Arbeidstid | Overtid

Lønn

Arbeidstakere som går inn under allmenngjøringsforskriften skal minimum ha lønn etter de satser som er vedtatt der. Det er mulig å inngå en akkordavtale, men arbeidstakerne skal likevel være sikret lønn tilsvarende de allmenngjorte minimumssatsene.
De gjeldende lønnssatsene finner du her:

Minstelønn – allmenngjøring av tariffavtaler


Nyttige sider om sesongarbeid

Her får du vite hva som må være i orden når tilsynet kommer på besøk (NHO)

Arbeidsmiljøloven

Ti ting du må huske på (Bondelaget)

Last ned: Søknad om utvidet overtid i innhøstingssesong

Last ned: Avtale mellom arbeidstager og arbeidsgiver