Biologi

Planteslekten Allium hører til i amaryllisfamilien, undergruppe løkvekster, og består av mer enn 500 arter, de fleste to- eller flerårige. I Norge dyrkes flere løktyper som grønnsaker. Mest vanlig er kepaløk Allium cepa (vanlig, rødløk, søtløk, salatløk), sjalottløk(A. ascalonicum), purre (A. ampeloprasum), vårløk (A. fistulosum), hvitløk (A.sativum) og gressløk (A. schoenoprasum). I tillegg finnes noen viltvoksende løktyper som også kan være matplanter (ramsløk, vill-løk, strandløk).

Forfatter: Ingunn M. Vågen, Bioforsk

Fysiologi
Vanlig løk er toårig. Det første vokseåret dannes selve løken. Hvis den ikke høstes men får vokse videre neste år, vokser det frem en blomsterstengel og planten setter frø før den visner og dør.

En løk består av en veldig kort stengel (løk-kaka) som alle bladene vokser ut fra. Bladene består av bladslire og bladplate. Hvert nytt blad vokser frem innenfor bladslira til det forrige.Selve løken dannes av oppsvulmede bladslirer og indre blader. Løken er egentlig et lagringsorgan og skal inneholde nok næring til å sikre blomstring og frøsetting året etter.

Løkdanning er styrt av daglengden.
Daglengde over et visst antall timer signaliserer til planten at den skal gå over fra bladvekst til løkdanning. Løksorter kan klassifiseres etter hvor lang dag de må ha for at løkdanningen skal starte:

15+ timer – langdagssorter
13-14 timer – middels langdagssorter
8-12 timer – kortdagssorter

Hvis løken ikke rekker å danne så mange blader før daglengden signaliserer at det er på tide å gå over til løkdanning, vil vi få bare små løk. Det er dette som skjer hvis vi prøver å dyrke kortdagssorter i Norge. For at ikke løkdanningen skal komme i gang for tidlig, må vi i Norge bruke sorter tilpasset svært lang dag.

Tverrsnitt av en løk med bladplate, røtter og oppsvulmede bladslirer og indre blad.
Tverrsnitt av en løk med bladplate, røtter og oppsvulmede bladslirer og indre blad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologi | Innholdsstoffer og helse | Planlegging | Løk-sorter | Jord | Gjødsling og næringsstoffer | Dyrkingsmåte | Økologisk | Ugress, sjukdommer og skadedyr | Høsting av løk | Tørking og lagring | Kvalitet |