Dyrkingsmåte

Forfatter: Gerd Guren, Norsk Landbruksrådgivning og Arne Gillund, NORGRO

Kepaløk kan i Norge dyrkes etter 3 ulike metoder: fra setteløk, direkte sådd eller plantet. I Norge er dyrking fra setteløk den sikreste metoden for å oppnå god størrelse og jamn avling. Direkte sådd løk er en krevende produksjonsmetode, setter større krav til klima og jord, og kan kun anbefales i de beste strøk (varm jord og lang vekstsesong). Kravet til klima og jord kan bøtes/reduseres med dekke. Ugraskampen er også en større utfordring i sådd løk. Planting av løk etter oppal i veksthus er lite brukt i Norge i dag. Ugraskampen blir enklere enn for såing, man kan ta i bruk mekanisk ugraskontroll, men oppalet er kostbart.

 

Løkåker 2 Foto Olav Brataas
Løkåker Foto: Olav Brataas

Setting

Setting av løk i Lærdal Foto: Tom Roterud
Setting av løk i Lærdal Foto: Tom Roterud

Dyrking fra setteløk er den dominerende metoden i dag. Man baserer seg på stikkløk som er produsert etter en spesiell produksjonsteknikk året før. Norskprodusert stikkløk får spesiell varmebehandling i løpet av vinteren, noe som medfører at stikkløken er sterk mot stokk og produserer nok bladverk før den går i modning. Setteløken fås kjøpt i 3 størrelser: nr. 2, 3 og 4.

 

 

 

 

 

Tabell 1 Oversikt over størrelse, vekt og anbefalte mengder av stikkløk
Tabell 1 Oversikt over størrelse, vekt og anbefalte mengder av stikkløk

1 Regner med at 2`er løken deler seg noe (10-30 % avhengig av år og form på løken). Anbefalt mengde av løkstørrelse nr. 2 i tabellen gjelder bruk i tidligproduksjon. Ved bruk av 2`er i seinere produksjoner, bør antallet økes.

2 Regner da med en utgang i 4` på ca 10 % som ikke spirer

 

Generelt kan den minste løken (4`) settes tidligst (fra først i april), mens nr. 3 fra 15.-20. april og den største (2`) fra 1. mai.  Ved bruk av dekke trenger man ikke ta hensyn til dato. Ved tidligproduksjon under plast anbefales størrelse nr. 2 eller 3. Stikkløkstørrelse nr. 3 brukes også til høst- og vinterlevering.  4` kan med fordel brukes under optimale forhold (jord og klima) i de beste strøk til lagring.

Anbefalt settemengde er 25.000 – 35.000 setteløk pr. daa. Avstand mellom løken i raden er avhengig av dyrkingssystem, se tabell 2. Sjekk egen setteløk når du har mottatt den mht antall løk pr. kg.

 

Tabell 2. Løkmengde i forhold til antall rader, bed og sporvidde
Tabell 2. Løkmengde i forhold til antall rader, bed og sporvidde. Ved bruk av 7 rader per bed før hele bed-bredden telles opp.

 

Det anbefales å lagre løken på 0-30C og med god ventilasjon mellom sortering og setting. Temperaturer mellom 3 – 15 0C fremmer stokkløping.

Det er viktig at løken legges på jamn dybde for å sikre jamn spiring. For dyp setting kan føre til mer avlang løk og sein spiring mens for grunn setting kan gjøre løken mer utsatt for mangel på spireråme og dermed ujamn spring. Optimal settedybde er 2-4 cm, stor løk kan legges dypere enn liten.

Såing

Direktesådd mildløk Foto: Ingunn M. Vågen
Direktesådd mildløk Foto: Ingunn M. Vågen

Direktesåddløk setter store krav til jord, klima og dyrkeren. Jorda bør være varm og tidlig, og metoden anbefales kun i de beste strøk av landet. Ugraskampen er mer utfordrende enn i satt løk, spesielt ved bruk av dekke. Den mest vanlige produksjonsmetoden vil være 4 -5 rader på seng (sporvidde 150-180 cm). Man kan bruke dekke for å bedre klima og sikre spiring. Ved bruk av tett plast såes i nedsenket fure. Brukes fiberduk, anbefales også bruk av nedsenket fure for å unngåslagskader av duken på plantene i spirefasen.

Anbefalt frømengde pr. daa vil være avhengig av spireprosent og feltspiring. Det er svært viktig å etterstrebe jamn, rask spiring og rett plantetall pr. daa. Det kan brukes forspirt frø som vil gi jamnere spiring.  Anbefalt plantetall i oppspirt bestand: 30-33.000 planter pr. daa. Ved utregning av frømengder er det viktig å forholde seg til antall frø og ikke vekt. Under normale forhold kan man regne med ei feltspiring på 65 -70 % og frøbehovet er da 45-50.000 frø pr. daa. Ved 4 rader pr. seng og en sporvidde på 160 cm tilsvarer dette 18-21 frø pr. løpemeter rad.

Optimalsådybde er 1,5 – 2,5 cm. Ved for dyp såing kan frøet spire seint og ujamnt.  Ved for grunn såing er det fare for lite spireråme, og følgende ujamn spiring.

 

Planting

Løkplanting i Østfold
Løkplanting i Østfold

Planting er vanlig når det gjelder dyrking av salatløk (Exibition). For salatløk (Exhibition) kan oppalet skje i torv eller plugg, her ales opp 1 plante pr. plugg/blokk. Sorten Exhibition er robust og dermed enklere å ale opp og plante ut enn andre sorter. Det plantes 6 -10 planter pr. løpemeter rad.

I vanlig matproduksjon er metoden å plante vanlig løk igjen på prøvestadiet i Norge. Tidligere ble det plantet mye løk (1970-80), dvs før maskinell legging av stikkløk ble mulig. Ved planting av løk møter man to store utfordringer; selve oppalet og etablering på feltet.

Oppalet av vanlig kepaløk anbefales i torvblokk (3,7-4,2 cm størrelse). Det er også mulig å bruke plugg, men man må da være ekstra påpasselig med vann og næring under oppalet og i etableringsfasen. Bruk i tilfelle stor plugg (96). Det er aktuelt å så 5-6 frø pr. torvblokk/plugg for å få 3-5 etablerte planter pr. gruppe. Frøene dekkes på vanlig måte med vermiculite eller perlite. Det er viktig å sørge for at frøet har optimal spiretemperatur (18-20°C) for å oppnå jamn spiring (bruk gjerne spirerom). Det er viktig at ikke temperaturen går nevneverdig over 20°C, hverken under spiring eller seinere i oppalet. Avhengig av temperatur etter oppspiring vil oppalet ta 6-8 uker. Løken kan gjerne ha et langt og litt kjølig oppal (12-18°C), det gir jamnest vekst.

Gjennom oppalet bør løkplantene få jamn tilførsel av vann og næring. Hold et ledetall på ca 1,5 i vekstmediet gjennom oppalet. Jamn vekst er viktig, vekststans kan føre til at løken «kuler seg» tidlig. Ved utplanting bør løkplantene ha 2-3 blad (10-15 cm lange). Herding må ikke skje med tørke, kun med temperatur (kan ikke kjølelagres).

Plantetallet på feltet anbefales til 30-35.000 pr. daa, ved gjennomsnitt 4 planter pr. torvblokk vil det si 8-9.000 grupper pr. daa. Ved 1,80 m sporvidde og 4 rader pr. seng blir dette en planteavstand på 25-27 cm, eller ved 1,60 m sporvidde og 3 rader pr. seng en planteavstand på 21-23 cm.

Utplanting kan skje når forholdene er lagelige fra ca 20. april avhengig av distrikt. For å sikre etableringa på jordet kan det med fordel brukes dekke på hold som plantes før 10. mai. God etablering er en av forutsetningene for å lykkes med en plantet kultur av løk. Ta derfor ikke med flere brett ut av veksthuset enn du er sikker på å plante vedkommende dag, å bli stående på en jordkant for lenge kan føre til en mislykket kultur. Sørg for optimal vanntilgang i etableringsfasen. Det bør derfor vannes etter planting!

Biologi | Innholdsstoffer og helse | Planlegging | Løk-sorter | Jord | Gjødsling og næringsstoffer | Dyrkingsmåte | Økologisk | Ugress, sjukdommer og skadedyr | Høsting av løk | Tørking og lagring | Kvalitet |