Høsting av løk

Forfattere: Gerd Guren, Norsk Landbruksrådgivning og Arne Gillund, NORGRO

 

Det viktigste er rett høstetid. Dette må vurderes ut ifra ulike forhold som ønsket størrelse, modning, værforhold og leveringstidspunkt (tørketid). Men uansett; løken må rykkes/høstes under tørre forhold! (bladene skal være tørre).  Både forsøk og erfaring viser dette. Høsting/rykking under fuktige forhold viser at en da får mer problemer med råte. Spesielt bakterieråte angriper etter mekaniske skader sammen med fuktighet og temperatur.

Høstetida bør også vurderes ut ifra modningsgrad. Vi bruker ofte legde som et mål på dette. Løken bør høstes/rykkes når legda passerer 50%. Ved utsatt høsting vokser løken seg riktig nok større, men kvaliteten reduseres gradvis. Skall kvaliteten blir også dårligere ved utsatt høsting, færre og svakere skall. Dersom løken er stor nok, vil kvalitet, holdbarhet og skall bli bedre med tidlig høsting. Løken kan derfor gjerne høstes allerede ved 20-30% legde.

Høsting av løk Foto: Olav Brataas
Høsting av løk Foto: Olav Brataas

 

Høstemetoder

Direkte høsting eller rykking og felttørking?

Dette er to ulike metoder som begge er i praktisk bruk. I Norge bruker de fleste rykking med bakketørking. Da beholdes bladene på og dersom det blir utført under de rette vær- og jordforhold, er dette den sikreste metoden. Under fuktige bakketørkingsforhold vil løken kunne være utsatt for jordslag, men dette er sjelden problem når løken blir rykket til rett tid og vi får flere gode skall. Jordslaget går sjelden gjennom mer enn to skall. Vanlig anbefaling har vært å bakketørke løken i ca 14 dager. Igjen må en vurdere værforholdene. Det skal være tørre fine forhold ved innhøsting! Ved perioder med nedbør og fuktige forhold, er det mye bedre at løken ligger i felt til forholdene er gode.  Det betyr også mye for ei god tørking at løk massen har så lite fuktighet som mulig ved innkjøring. Mindre vann må fjernes under tørking. Både forsøk og erfaring viser at lang bakketørkingstid har mindre innvirkning på kvaliteten enn utsatt rykketid. Riktig rykketid er viktigst!

Direktehøsting med fjerning av blad er en utmerket metode under stabile tørre forhold. Det må ikke komme nedbør rett etter bladfjerning og løken skal inn på tørka samme dag. På bladkuttet løk er det enda viktigere å unngå fuktighet enn ved vanlig rykking! Detter gjelder uansett om en ”topper høyt”. Anbefalt toppehøyde er over øverste bladdele. Ved direktehøsting får du ei homogen masse som er lettere å få jevn luft gjennomgang i, enn når du høster med blad. Forsøk viser imidlertid at tørkesvinnet er størst ved direktehøsting! Større tørkekostnad.

Rødløk på vei til tørking Foto: Olav Brataas
Rødløk på vei til tørking Foto: Olav Brataas

 

 

Biologi | Innholdsstoffer og helse | Planlegging | Løk-sorter | Jord | Gjødsling og næringsstoffer | Dyrkingsmåte | Økologisk | Ugress, sjukdommer og skadedyr | Høsting av løk | Tørking og lagring | Kvalitet |