Kvalitet

Forfatter: Espen Gultvedt, BAMA

Det er tre hovedkrav til løk; indre kvalitet (fri for råte), utseende og størrelse. I tillegg diskuterer vi smak, men her er det foreløpig ingen spesielle krav.

All løk som pakkes i Norge skal gjennom flere kontroller, både før og etter pakking. Den siste kontrollen skal gjøres på ett bestemt skjema ”Etterkontroll av ferdigvare”, og skal gjøres før partiet forlater pakkeriet. Det er et skjema etter samme prinsipp som potetkontrollen, med feilenheter og ulik vekting av de ulike feiltyper.

Krav til størrelse, kvalitet pr variant, emballasje og merking er håndtert i en egen oversikt (produktspesifikasjon). Denne ligger på medlemssidene til Gartnerhallen.

Forbrukeren er opptatt av utseende, og løk velges eller velges bort på bakgrunn av utseende i butikk. Derfor er det viktig at all løk har minst ett helt, mest mulig feilfritt skall ved eksponering i butikk. All løk skal derfor dyrkes, lagres og pakkes slik at krav til utseende blir innfridd, og da er skallkvalitet viktigst.

Det skaper mye frustrasjon når man skal lage mat, kutter i en løk og den er råtten innvendig. Det er derfor et absolutt krav at all løk skal være fri for råte. Råte har det høyeste vekttallet ved kvalitetskontroll.

Størrelse er viktig når det gjelder løk! Siden løk ofte kjøpes på impuls, skal løken være av rett størrelse. Det er spesifiserte krav til størrelse for de ulike pakningene.

 

Biologi | Innholdsstoffer og helse | Planlegging | Løk-sorter | Jord | Gjødsling og næringsstoffer | Dyrkingsmåte | Økologisk | Ugress, sjukdommer og skadedyr | Høsting av løk | Tørking og lagring | Kvalitet |