Økologisk

Forfattere: Gerd Guren, Norsk Landbruksrådgivning og Arne Gillund, NORGRO

 

Økologisk dyrking av løk følger mye av de samme prinsippene som konvensjonell dyrking (vekstskifte, næringsbehov mm). Generelt bør en ikke gå høyere i plantetall enn 30.000 pr. daa. Man ønsker et åpent og luftig bestand for i størst mulig grad unngå ulike sjukdommer. Som i konvensjonell dyrking, vær nøye med og ikke forlenge doggperioden om natta med vanning, unngå skyggefulle felt og velg gjerne skifter som ligger vindbart til. Dyrkingssystemet må tilpasses mekanisk radrensing mellom radene. I økologisk dyrking bør man velge en relativt tidlig sort. Det er også bladskimmelresistente sorter i handelen.

Dyrking fra stikkløk er den mest dominerende og sikreste metoden. Det er produksjon av økologisk stikkløk i Norge. Det kan også være aktuelt å plante, men såing frarådes i og med metoden blir mer usikker og ugraskampen blir en enda større utfordring. Man bør velge stikkløkstørrelse nr. 3 (kan også velge 2`), dyrking av 4`er gir et for spevokst bestand i økologisk dyrking. Ved planting, kan det i økologisk dyrking være aktuelt med falsk såbed før planting hvis våren er tidlig.

Det anbefales å legge stikkløk i økolog sk dyrking noe dypere (4-5 cm) enn i konvensjonell dyrking, blant annet for å få bedre tid til ugraskampen før spiring. Se ellers under plantevern-ugras.

Behovet for næring er beskrevet under gjødsling. Hvis løken er første vekst etter flerårig eng med kløver, klarer den ikke utnytte alt nitrogenet som blir frigjort – og bør derfor etterfølges av vekst med dypt rotsystem – eller velges som vekst i år 2 etter enga. I økologisk er det aktuelt å bruke husdyrgjødsel før setting/planting, og evt. gi tilskudd av næring i vekstsesongen.

Biologi | Innholdsstoffer og helse | Planlegging | Løk-sorter | Jord | Gjødsling og næringsstoffer | Dyrkingsmåte | Økologisk | Ugress, sjukdommer og skadedyr | Høsting av løk | Tørking og lagring | Kvalitet |