Planlegging

Forfatter: Gerd Guren, Norsk Landbruksrådgiving, og Arne Gillund, Norgro

Det er viktig med god planlegging av løkproduksjonen. Valg av skifte bør være klart året før dyrking, og jordprøver bør tas høsten før. Ugras- og grøftestatus sjekkes og nødvendige mangler kan rettes opp. Det er spesielt viktig ved bruk av leid jord å undersøke jordas tilstand. Er steininnholdet høyt, sett av tid til fjerning eller strenglegging. Sortsvalg må tas, og setteløk bestilles i god tid. Gjødslingsplan må legges, gjødsel kjøpes inn og likedan vurderinger rundt setteavstand, beising og ugrasstrategi.

 

Biologi | Innholdsstoffer og helse | Planlegging | Løk-sorter | Jord | Gjødsling og næringsstoffer | Dyrkingsmåte | Økologisk | Ugress, sjukdommer og skadedyr | Høsting av løk | Tørking og lagring | Kvalitet |