Vanning

Forfatter: Arne Gillund, NORGRO

 

Vannin i kinakålåker

 

Ved dyrking av kepaløk er det en forutsetning med rikelig tilgang på vanning. Løken har grunt rotsystem og tåler ikke tørke! Spesielt i tida rundt løkdanning og fram til toppfall/legde, er det viktig at løken har jevne vekstvilkår. Høye temperaturer samtidig med tørke vil gi tidlig løkdanning og tidlig avmodning og dermed liten løkstørrelse.

Hvor ofte og hvor mye skal den vannes?

Dette kommer an på jordtype og temperatur/værforhold. Men med vedvarende tørt vær og dagtemperaturer på 22-26 °C, anbefaler jeg vanning hver 3-5 dag. Vi får da også en kjøleeffekt (når vannet fordamper) som i tillegg til god vanntilgang for plantene, gjør løken mer vegetativ og løkdanning og modning/legde utsettes. Mengde pr vatning må tilpasses slik at vasshusholdningen i jorda alltid er god. Mengden vil derfor variere med jordtype og hyppighet, men i de fleste tilfeller er det ikke aktuelt å gi mer enn 20mm. pr vanning.

Når løken nærmer seg rykking bør vanninga trappes ned. Tørre forhold i siste fase av veksten vil fremme kvalitet og holdbarhet/lagringsevne.