Søk Grofondet

Søk Grofondet

Nå har du mulighet til å søke om prosjektmidler i Grofondet. Grofondet er på 100 millioner kroner og er opprettet av Gartnerhallen SA, BAMA Eiendom AS og NorgesGruppen ASA. Fondet skal bidra til økt verdiskaping innen grøntnæringen, gjennom å være med å finansiere prosjekt som vil bygge opp under satsingsområdene til fondet.

Grofondet er åpent for å ta imot søknader fra prosjekt som bidrar til å oppfylle fondets mål. Målene til fondet er følgende:

  • Økt verdiskaping fra produksjonen på en bærekraftig måte
  • Økt forbruk av norske frukter, bær, grønnsaker og poteter
  • Økt synliggjøring av verdikjedens rolle for samfunnet og bioøkonomien

Det kan gis støtte til følgende typer prosjekt:

  • Ca. 50 prosent til FoU inkludert doktorgradsstipendiater. FoU-prosjekt som inkluderer flere ledd i verdikjeden vil bli høyt prioritert. Grofondet er å anse som private midler og det er et mål at FoU-midlene fra Grofondet skal utløse ytterligere offentlig finansiering.
  • Ca. 40 prosent til utviklingsprosjekter initiert i verdikjeden (produsenter, produsentsammenslutninger, pakkerier) inklusiv veiledning, rådgivning og nettverksbygging. Produktutvikling og produksjonsutvikling innen verdikjeden som kan skape en merverdi i eksisterende eller nye produkter eller nye bruksområder vil bli prioritert.
  • Ca. 10 prosent til kompetanseheving. Stipender til relevant masterutdanning for grøntnæringen ved anerkjente studiesteder i Norge og internasjonalt. Bidrag til etterutdanning og rekruttering i verdikjeden i grøntnæringen er også innenfor formålet.
  • Det gis ikke støtte til investeringer, bortsett fra der dette er nødvendig for å gjennomføre FoU-prosjekter.

Alle søknader må leveres elektronisk. Søknader vil bli behandlet konfidensielt, men alle søknader som blir innvilget vil bli offentliggjort.

Høres dette interessant ut? Les mer om Grofondet på www.grofondet.no