Foregangsprodusenter innen fremtidens jordbærproduksjon nominert til Gartnerhallens Innovasjonspris 2018

Foregangsprodusenter innen fremtidens jordbærproduksjon nominert til Gartnerhallens Innovasjonspris 2018

Ved å stimulere til å bruke mer vekstmodne jordbærplanter og flytte produksjonen under tak har Ekeberg Myhrene og jordbæransvarlig Tom Christensen i Gartnerhallen bidratt til at den norske jordbærsesongen har økt fra 2 til 5 måneder. Nå er de nominert til Gartnerhallens Innovasjonspris 2018.

Våtere klima, samt krav om jevnere jordbærleveranser og høyere kvalitet på bærene gjør det stadig mer aktuelt å flytte den norske jordbærproduksjonen inn i veksttunneler. Ved å, i tillegg, ta i bruk produksjonsklare jordbærplanter har den norske jordbærsesongen økt fra 2 til 5 måneder.
– Jordbærprodusentene Bjørn Ekeberg og Simen Myhrene i bedriften Ekeberg Myhrene har sammen med Gartnerhallens SKP for jordbær, Tom Christensen, vært foregangspersoner i Norge for denne prosessen, forteller juryleder Ole Davidsen. Resultatet har blitt mer forutsigbare jordbærleveranser og et betydelig økt volum av norske jordbær utenfor ordinær sesong.

–Denne finalisten stikker seg ut blant en rekke gode nominerte. I år fikk vi inn hele 24 nominasjoner til Gartnerhallens Innovasjonspris. Det er flere kandidater enn noen gang tidligere og viser at grøntnæringen er svært fremoverlent. Ekeberg Myhrene og Christensen har tatt et stadig mer uforutsigbart vær til etterretning og stimulert norske jordbærprodusenter til å ta i bruk ny teknologi og andre produksjonsmetoder for å opprettholde og øke produksjonen av norske jordbær, sier Davidsen.

Grøntbransjen har en rekke produsenter som er tett på og samarbeider med forskning- og utviklingsmiljøer, deriblant de nominerte jordbærprodusentene. De har tatt initiativet til ulike forskningsprosjekter innen bær, deriblant det såkalte Bærkraft-prosjektet. I tillegg har de tett samarbeid med automatiseringsforskere på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), blant annet om utvikling av en Thorvaldrobot som kan høste jordbær. De har også etablert et bredt nettverk både nasjonalt og internasjonalt og deler kunnskapen sin med andre dyrkere slik at flere kan ta i bruk de nye produksjonsmåtene.

Davidsen påpeker at det er krevende å gå i front. Det koster mye i form av ressurser og egeninnsats, og det innebærer risiko for å feile.
– Ekeberg Myhrene og Christensen er med sin aktive og positive holdning til FoU-arbeidet et godt eksempel på hvordan samarbeid mellom ulike kunnskapsmiljøer og produsenter kan skape innovasjon, avslutter juryleder Davidsen.

Om Gartnerhallens innovasjonspris 2018 og de andre finalistene
Et av høydepunktene på Gartnerhallen-kongressen er utdelingen av innovasjonsprisen. Denne deles ut annethvert år og henger høyt i miljøet. Det var åpent for alle aktører i grøntbransjen å spille inn nominasjoner av kandidater til prisen. Vinneren offentliggjøres på årets Gartnerhallen-kongress i Stjørdal 17. november.

Fire finalister kjemper om Gartnerhallens Innovasjonspris 2018. De har til felles at de har utviklet nye produkter eller driftsløsninger og bidratt til økt verdiskapning gjennom ulike former for samarbeid. De baner vei for andre og er med på å skape bransje- og samfunnsmessig merverdi. Med sin sterke gjennomføringsevne har de bidratt til at forbrukerne kan glede seg over større mangfold i butikkenes grøntdisker.

– En slik pris er viktig for å sette søkelys på disse foregangsbedriftene som fortjener anerkjennelse, samt for at løsninger og inspirasjon spres til bransjen, fremhever Davidsen.

De andre finalistene er
• Bjertnæs & Hoel, Nøtterøy
• Skjærgaarden Gartneri, Åsgårdstrand
• Frukt- og bærteamet i BAMA og Gartnerhallen
Juryen består av Ole Davidsen (nestleder i Gartnerhallens landsstyre), Espen Gultvedt (norskansvarlig i BAMA), Kristin Hollung (forskningssjef Mat og helse i Nofima) og Ellen-Margrethe Hovland (juryens sekretær og FoU-sjef i Gartnerhallen).

Kriteriene for å bli nominert til prisen er:
• At man har sett muligheter for nye produkter som markedet vil ha, og tilrettelagt og arbeidet for at produksjon av disse produktene har blitt satt i gang. Momenter som vektlegges er produksjonstekniske løsninger mht dyrking, pakningsløsninger, rasjonell varestrømlinje og utvikling som har gitt samarbeidsløsninger produsenter i mellom.
• Arbeid som har bidratt til positiv utvikling i salg og omsetningen av enkeltkulturer gjennom løsninger på produkters holdbarhet, utvidet norsk sesong pga nye sorter, dyrkingsteknikk og lagring.
• Samordning og utvikling av oppgaver og prosesser i produksjonen, som har gitt en mer rasjonell produksjon og vareomsetning for produktet og derigjennom økt verdiskaping for alle ledd i verdikjeden.

Tidligere innovasjonsprisvinnere er:
Per Odd Gjestvang (2016)
Roy Hasle (2014)
Larvik Løk (2012)
Det norske bringebæreventyret (2010)
Elstøen Gartneri (2009)
Stine Mølstad (2008)
Lærdal Grønt (2007)

For ytterligere informasjon, kontakt finalisten eller:
• Ole Davidsen, juryleder, mobilnr 934 68 315
• Ellen Hovland, jurysekretær, mobilnr 41 22 30 03

eller

• Finalisten
Myhrene
Ekeberg Myhrene på Facebook
Gartnerhallens fagansvarlig for jordbær