Forlengelse av oppholdstillatelse for utenlandske arbeidere

Forlengelse av oppholdstillatelse for utenlandske arbeidere

Foto: Rune Kongsrud

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) jobber med å få på plass endringer i utlendingsforskriften.

Endringen skal legge til rette for at sesongarbeidere som er i Norge under Covid-19 pandemien, kan få fornyet oppholdstillatelse og oppholde seg i Norge i mer enn seks måneder sammenhengende. Departementet tar sikte på at endringene blir vedtatt i begynnelsen av neste uke.

Sesongarbeidere med tillatelse som går ut om kort tid og som fortsatt oppholder seg i Norge, bør registrere søknad om fornyelse elektronisk i UDIs søknadsportal og betale behandlingsgebyr så raskt som mulig. Departementet legger opp til at søknader fra denne søkergruppen kan behandles etter de nye reglene når disse er blitt vedtatt.

Departementet skriver videre at det arbeides med flere muligheter for å løse bemanningsproblemer som har oppstått. I tillegg til å beholde utenlandske arbeidstagere som allerede er her, går arbeidet i hovedsak etter to spor. Det er bruk av ledig norsk arbeidskraft, og tilrettelegging for tilgang på arbeidskraft fra utlandet.

Gartnerhallens jobbing har gitt resultater
Gartnerhallen har, sammen med Norges Bondelag og flere andre organisasjoner, i en egen beredskapsgruppe, jobbet iherdig for å få på plass tilstrekkelig med sesongarbeidskraft som følge av korona-utbruddet. Gartnerhallen har blitt hørt i vår henstilling om at det må jobbes med to spor – viktigheten av å få inn utenlandske sesongarbeidere som representerer vesentlig kompetanse og erfaring, og at det legges til rette for å rekruttere norske arbeidstakere. I dette arbeidet har vi også jobbet for at det må legges til rette for forlengelse av opphold for de som allerede er i landet.

På Bondelaget.no er det også etablert en nettside hvor det er samlet informasjon og spørsmål om koronaviruset på ett sted, så det skal bli enklere for produsentene å finne fram. Denne siden oppdateres løpende.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad på sin Facebookside
– Viktig hjelp til norske grønnsaksbønder! Flere hundre kompetente utenlandske arbeidere kan nå få forlenget oppholdstillatelsen sin i Norge. Det vil gi umiddelbar hjelp til enkelte produsenter som stod i fare for en akutt mangel på arbeidskraft.

– Flere bønder, særlig innen frukt og grønt, har meldt om at de har dyktige utenlandske arbeidere som var nødt til å reise ut snart fordi oppholdstillatelsen deres gikk ut. I den situasjon vi er i nå, er det vanskelig å få inn nye erstattere. Dette kunne satt mange bønder i en utrolig vanskelig situasjon i denne viktige perioden med våronn, såing og planting.

– Jeg er veldig glad for at vi nå får til denne endringen. Mangel på arbeidskraft i landbruket har høy prioritet, og problemene må løses raskt. Jeg arbeider nært sammen med næringen og flere departementer for å finne gode løsninger. I denne saken: Særlig takk til Torbjørn Røe Isaksen! Jordbruket står foran en arbeidsintensiv periode, så vi har ingen tid å miste. Norske bønder trenger flinke folk for å produsere de grønnsakene, den frukten og de bærene vi skal spise i månedene framover!, sier Olaug Bollestad.