Forskning med nytteverdi for næringa

Forskning med nytteverdi for næringa

I tre år har Simeon Rossmann og kollegene hans kartlagt helsetilstanden til ulike sorter av norske settepoteter fra felt over hele landet. Foto: Erling Fløistad NIBIO

Bløtråte er en betydelig utfordring for potetproduksjonen. Et ferskt samarbeidsprosjekt har satt søkelys på dette.

Simeon Rossmann har tatt for seg bakterier som forårsaker bløtråte og stengelråte på potet, forekomsten av bakteriene i Norge, samt mulig spredning av bakterier via insekter, i sitt doktorgradsarbeidet. På doktorgradsdisputasen sin på tampen av 2018 understreket han viktigheten av forskning som kommer næringen til gode. Innsikten kan være viktig for flere kulturer.

Gartnerhallens FoU-sjef Ellen-Margrethe Hovland

Ellen-Margrethe Hovland leder Gartnerhallens FoU- og innovasjonsvirksomhet og er ansvarlig for Gartnerhallens bidrag i prosjektet «Pottifrisk» som forskningen er en del av. – Det overordnede målet med all forskningen vi er involvert i er at det skal gi vekstmuligheter og lønnsomhet i markedet og for den enkelte produsent, samtidig som forbrukerne får tilgang til norskproduserte kvalitetsprodukter hele året. Derfor er det viktig for oss å støtte opp mot forskning som gir reell nytteverdi. Resultatene vi ser i dette prosjektet er viktig for produksjon av settepoteter og vår potetproduksjon. Blant annet viser resultatene at det er et komplisert samspill mellom temperatur, fuktighet og mengde bakterier som kan utløse utbrudd av bløtråte, sier Hovland.

Tittel på avhandlingen er “Bløtråtebakteriene i Norge – settepotethelse, samspill med insekter og molekylære mekanismer i sykdomsutvikling”.

Er du medlem i Gartnerhallen?
Da kan du logge inn for å lese artikkelen med flere resultater fra dette prosjektet