Gartnerhallenprodusenter har deltatt i forskning om klima og pollinering

Gartnerhallenprodusenter har deltatt i forskning om klima og pollinering

Gartnerhallen har medvirket i forskningsprosjektet Pollinering og klimaendringer som ble avsluttet nå i vår.  Det er gjennomført flere forsøk i dette prosjektet, ett av dem var forsøk i bringebær hos to av Gartnerhallens produsenter i Vestfold, Hans Olav Moskvil og Arne Aarsland.  En stor takk til dem for velvilje og god hjelp til forsøksmedarbeiderne fra Universitetet i Oslo som gjennomførte arbeidet.

I forsøket ble antall besøk av pollinerende insekt i blomstene i bringebær registrert. Begge produsentene hadde bikuber plassert mindre enn 100 m fra feltene. Resultatene viste at blomstene fikk rikelig med besøk, både på friland og i tunneler, og at honningbiene utkonkurrerte humlene i bringebærfeltene.

I vegetasjonen rundt var det langt større andel med humler. Forsøkene bekreftet også at bienes aktivitet er svært temperaturavhengig. Optimumstemperaturen for deres aktivitet var 24 1 C. Humlenes aktivitet var langt mindre temperaturpåvirket, men også den økte med økende temperatur, uten at det ble påvist en optimumstemperatur.

Vil du vite mer så kan åpne lenken til publikasjonen.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880917302505