Fortsatt stengte grenser for sesongarbeidere fra tredjeland

Fortsatt stengte grenser for sesongarbeidere fra tredjeland

Både Gartnerhallen og andre organisasjoner har jobbet aktivt overfor myndighetene, for at det i tillegg til sesongarbeidere fra EU/EØS land, må gis innreisetillatelse for sesongarbeidere fra andre land. Dette gjelder såkalte tredjeland, hvor Ukraina og Vietnam er land hvor det rekrutteres en stor del sesongarbeidere til landbruket fra. Innreise fra tredjeland er derfor avgjørende for å sikre matproduksjon, som er definert som en samfunnskritisk funksjon.

Landbruks- og Matdepartementet melder i en pressemelding 14. april, at det fortsatt er stengte grenser for sesongarbeidere fra tredjeland. Les hele pressemeldingen her.

Dette betyr at den meldingen som ble formidlet fra fylkesmannen i Vestfold rett før påske endelig er offisielt bekreftet fra departmentshold.

Verken Gartnerhallen, Bondelaget eller NHO Mat og Drikke har mottatt svar fra departementene på våre henvendelser om saken. Vi har derfor ikke fått noen begrunnelse for vedtaket, ut over det generelle svaret om at det er smittevernhensyn som er avgjørende.

Gartnerhallen er klar over at dette er en svært dårlig melding for alle våre produsenter som er avhengig av sesongarbeidere fra tredjeland og vi er svært oppgitt over at vi ikke har nådd fram med våre argumenter. Vi vet også hvor tidskritisk det er for dere å få en positiv melding om dette. Vi mener vi har brukt det meste av argumenter og kanaler for å påvirke myndighetene, men vil fortsette å gjøre vårt for å endre beslutningen.