Frukt- og bærteamet til finalen i Gartnerhallens Innovasjonspris 2018

Frukt- og bærteamet til finalen i Gartnerhallens Innovasjonspris 2018

De har funnet en måte å samarbeide på som gir større sortsmangfold, fleksibel omsetning av varer, lengre sesong med norske produkter og økt lønnsomhet i alle ledd. Nå er frukt- og bærteamet til Gartnerhallen og BAMA nominert til Gartnerhallens Innovasjonspris 2018.

Frukt- og bærteamet i BAMA og Gartnerhallen, med Roger Utengen, Dag Smestad, Omar Vangsnes, Tom Christensen, Tomas Hesthamar og Knut Amund Surlien i spissen, har gått opp nye spor for samarbeid mellom leddene i verdikjeden.
– Dette skiller dem fra hvordan andre team i verdikjeden arbeider og fra de andre nominerte til Gartnerhallens Innovasjonspris, sier Davidsen. Han forteller at det har kommet inn rekordmange nominasjoner i år, hele 24 stykker. Det er flere enn noen gang og et klart tegn på at grøntnæringen er innovative.

En av suksessfaktorene til frukt- og bærteamet er tett, løpende dialog mellom produsenter, RKPer, SKPer, sentrale ledd i BAMA og kjedene. Dette legger til rette for fleksibel omsetning av varer og økt lønnsomhet i alle ledd.
– De innovative grepene vises blant annet gjennom valg og bruk av kommunikasjonsløsninger og utprøving av nye sorter, forteller juryleder Davidsen.

Davidsen trekker også frem omstillingen som er gjort innen emballasje, hvor norsk frukt og bær har vært i forkant av utviklingen ved å erstatte plast med kartong og fiberbasert emballasje.
– Den raske utfasing av plastemballasje på bær har fått mye oppmerksomhet, men i år har også alle premiumkvaliteter innen frukt blitt pakket uten plast. De siste tre årene har en økende andel av eplene blitt pakket i papirposer, og i år er også sekspakninger av kartong introdusert. Alt av plommer og moreller er også pakket i fiberbasert emballasje fra i år. Med det har denne delen av verdikjeden plassert seg i teten markedsmessig, også sett i internasjonalt perspektiv. Denne omstillingen hadde neppe kunnet skje så raskt uten den kombinasjonen av helhetlig forståelse for markedet og team-tankegang i hele verdikjeden som frukt- og bærteamet står for, avslutter Davidsen.

Om Gartnerhallens innovasjonspris 2018 og de andre finalistene
Et av høydepunktene på Gartnerhallen-kongressen er utdelingen av innovasjonsprisen. Denne deles ut annethvert år og henger høyt i miljøet. Det var åpent for alle aktører i grøntbransjen å spille inn nominasjoner av kandidater til prisen. Vinneren offentliggjøres på årets Gartnerhallen-kongress i Stjørdal 17. november.

Fire finalister kjemper om Gartnerhallens Innovasjonspris 2018. De har til felles at de har utviklet nye produkter eller driftsløsninger og bidratt til økt verdiskapning gjennom ulike former for samarbeid. De baner vei for andre og er med på å skape bransje- og samfunnsmessig merverdi. Med sin sterke gjennomføringsevne har de bidratt til at forbrukerne kan glede seg over større mangfold i butikkenes grøntdisker.

– En slik pris er viktig for å sette søkelys på gode initiativer i verdikjeden som fortjener anerkjennelse, samt for å bidra til at løsninger og inspirasjon spres til bransjen, fremhever Davidsen.

De andre finalistene er
• Ekeberg Myhrene og Tom Christensen (SKP jordbær), Sylling og Åsgårdstrand
• Bjertnæs & Hoel, Nøtterøy
• Skjærgaarden Gartneri, Åsgårdstrand
Juryen består av Ole Davidsen (nestleder i Gartnerhallens landsstyre), Espen Gultvedt (norskansvarlig i BAMA), Kristin Hollung (forskningssjef Mat og helse i Nofima) og Ellen-Margrethe Hovland (juryens sekretær og FoU-sjef i Gartnerhallen).

Kriteriene for å bli nominert til prisen er:
• At man har sett muligheter for nye produkter som markedet vil ha, og tilrettelagt og arbeidet for at produksjon av disse produktene har blitt satt i gang. Momenter som vektlegges er produksjonstekniske løsninger mht dyrking, pakningsløsninger, rasjonell varestrømlinje og utvikling som har gitt samarbeidsløsninger produsenter i mellom.
• Arbeid som har bidratt til positiv utvikling i salg og omsetningen av enkeltkulturer gjennom løsninger på produkters holdbarhet, utvidet norsk sesong pga nye sorter, dyrkingsteknikk og lagring.
• Samordning og utvikling av oppgaver og prosesser i produksjonen, som har gitt en mer rasjonell produksjon og vareomsetning for produktet og derigjennom økt verdiskaping for alle ledd i verdikjeden.

Tidligere innovasjonsprisvinnere er:
Per Odd Gjestvang (2016)
Roy Hasle (2014)
Larvik Løk (2012)
Det norske bringebæreventyret (2010)
Elstøen Gartneri (2009)
Stine Mølstad (2008)
Lærdal Grønt (2007)

For ytterligere informasjon, kontakt finalisten eller:
• Ole Davidsen, juryleder, mobilnr 934 68 315
• Ellen Hovland, jurysekretær, mobilnr 41 22 30 03