Frukt- og grønnsaksbønder etterlyser hjelp til klimaomstilling

Frukt- og grønnsaksbønder etterlyser hjelp til klimaomstilling

Halvparten av norske frukt- og grønnsaksbønder mener værendringer og klima har påvirket omsetningen negativt.

Samtidig har mange sterk tro på vekst i årene fremover, det viser Gartnerhallens medlemsundersøkelse som ble presentert på Gartnerhallens jubileumskonferanse sist helg.

Les relatert sak i Nationen fredag 16. november: Tredobla grønsaksimport: Ber om styrka tollvern og statleg satsing 

Gartnerhallen er samvirkeorganisasjon med norske frukt-, bær-, potet og grønnsaksprodusenter som medlemmer. På spørsmål om forventninger til vekst svarer mer enn halvparten av disse at de forventer en økning i omsetning på mer enn fem prosent de neste fem årene. Flere forteller også om planer om å investere i nytt utstyr og ny teknologi, blant annet for å møte hyppigere endringer i vær og klima.

– Våre medlemmer har fantastiske norske produkter som matglade mennesker etterspør, derfor tror vi på vekst. Samtidig må vi erkjenne at hyppigere værendringer de siste årene byr på utfordringer. Når hele avlingen kan gå i vasken gjør det en produsent sårbar. I tillegg til klima møter vi tøff konkurranse fra utlandet, og investeringer i nytt utstyr og produksjon koster. På mange måter kan du derfor si at vi møter en trippel utfordring, sier administrerende direktør i Gartnerhallen, Elisabeth Morthen.

Hun ber derfor landbruksministeren ta initiativ til et innovasjons- og vekstprogram der staten bidrar i et spleiselag for klimaomstilling.

– Det handler om å avlaste noe av risikoen for grøntprodusentene i landet. Potensialet for verdiskaping er stort, men skal vi sikre at det blir arbeidsplasser her hjemme trenger vi myndighetene på laget. Derfor ber vi om et innovasjons- og vekstprogram. Et klimafond vil være en viktig del av et slikt program. Støtteordninger når vær gir store ødeleggelser på avlinger er viktig, men det er enda viktigere at vi har ordninger med en mer langsiktig virkning fremfor stadig nye krisepakker. Det vil være å drive næringsutvikling som ligger til rette for vekst.

Et økende konsum av frukt og grønt er et godt utgangspunkt. Tall fra Helsedirektoratet viser at fra år 2000 har forbruket av grønnsaker gått fra 59 kilo til 81 kilo per person, mens forbruket av frukt har gått fra 69 til 89 kilo.

– Det virker som flere ønsker å fylle tallerken med sunn mat som også er bra for klimaet. Vi ønsker å bidra med produkter og en produksjon som gir verdiskaping og arbeid i Norge, men da må også myndighetene være med.

Kontaktinformasjon:
Adm.dir. Elisabeth Morthen, [email protected] 934 18 160