Full fart fra første dag

Full fart fra første dag

Jørgen Wølstad (39) har overtatt som regionleder i Rogaland og sammen med styret er han allerede i full drift med planlegging og rekruttering.

Wølstad er 2. generasjons agurkprodusent og leverer 300 tonn agurk gjennom sesongen.
— Vi er godt i gang med innhøstingen av frøene som ble sådd i desember og plantet i januar, så nå er det non stop frem til oktober. Vi har de senere årene installert vekstlys for å forlenge sesongen litt og ha en jevnere produksjon. Det betyr at vi leverer om lag 800.000 agurker fra midten av januar til og med oktober, sier den nyvalgte regionlederen.

Agurker er en arbeidsintensiv kultur å dyrke.
— Det krever mye oppmerksomhet. Marginene er små, og det gjelder å gjøre rett type arbeid til rett tid for å holde plantene i balanse. Vi benytter biologisk bekjempelse i produksjonen og da gjelder det å følge med, sette ut riktig mengde og sort nyttedyr, akkurat på rett tidspunkt og på rett måte, sier han.

— I GH Rogaland synes vi det er viktig og bidra i produksjonsplanleggingen som administrasjonen i Gartnerhallen utfører og kommer med innspill etter hvert som planene blir lagt ut. Riktig vare til rett tid blir stadig viktigere og begrep som liggedøgn på lager blir mer og mer brukt. Varene blir hentet hos produsent mange dager i uken for å sikre ferskest mulig varer i butikk dette er bra. På årssamlingen i GH Rogaland ble det tatt opp hvor viktig det er at vi hele tiden har fokus på bestillingsrutiner og varelager.

Wølstad gleder seg til å videreføre det gode arbeidet tidligere regionleder Annelin Sveinsvoll og resten av det forrige styret har lagt ned. Det nye styret har hatt sitt første møte, og saker som ble tatt opp var rekrutering av ny hodekål produsent fra egne medlemmer, og planlegging av neste medlemsmøte.

Rogaland har en engasjert og samlet gjeng produsenter som har gode vekstvilkår for mange produksjoner. 2017 var et utfordrende år med mye dårlig vær og utfordrende dyrkingsforhold, og vi får håpe 2018 har en bedre sommer og vekstsesong å tilby Gartnerhallens medlemmer.