Gartnerhallen etablerer teknologisk tenketank for landbruket

Gartnerhallen etablerer teknologisk tenketank for landbruket

Foto: Senter for presisjonsjordbruk, ved NIBIO

Gartnerhallen etablerer tenketank for utvikling av norsk landbruksteknologi. I samarbeid med NIBIO, NMBU, SINTEF, Kongsbergklyngen, BAMA og Norsk landbrukssamvirke skal de identifisere og realisere nye teknologiske løsninger for grøntproduksjon.

-Det vil skje store teknologiske framskritt i landbruket framover. Norge er verdensledende innen områder som AI, robotisering og droneteknologi. Dette er teknologier som vil kunne føre til store gevinster i landbruket og gi Norge viktige konkurransefortrinn. Derfor tar vi initiativet til Teknoforum, sier Elisabeth Morthen, Adm. Dir i Gartnerhallen.

Teknoforum skal kartlegge tilgjengelig teknologi og initiere testprosjekter for å få frem løsninger som egner seg til norske forhold og bidra til mer effektiv, mer miljøvennlig og mer lønnsom produksjon. Gartnerhallen tror på sterk vekst i norsk grøntproduksjon fremover. En av suksessfaktorene er implementering av ny teknologi.

– Klimaendringene gjør at norsk landbruk må tenke nytt. Årets ekstremtørke og fjorårets flomsommer er en påminnelse om at vi vil få mer ekstremvær, med behov for alt fra lettere selvkjørende maskiner, som kan manøvrere våte åkre, til tunelldyrking og kontrollert vanning. Vi vet også at temperaturene øker. Det gjør det spennende å se nærmere på nye arter, sier Morthen.

Første samling er betegnende nok på NIBIOs forskningsgård på Apelsvoll.
– Norske grøntprodusenter er omstillingsdyktige og det er mye teknologi på gang som vil egne seg godt for å øke produktiviteten innen næringa. På kort sikt ligger det store muligheter i å få eksisterende teknologi implementert hos flere norske grøntprodusenter, men vi går rett i gang med å se på muligheter for nye avanserte løsninger som robotisert presisjonssprøyting, bruk av droner og autostyrte traktorer, sier Morthen.

Vil lære av industrien
Verdens høyeste pris på arbeidskraft, og et krevende klima høres ikke ut som konkurransefortrinn for grøntprodusenter. Men nettopp vårt høye lønnsnivå og vårt utfordrende klima kan gjøre oss til vinnere innen landbruksteknologi.

– Mye av teknologien finnes allerede, den har bare ikke funnet veien til landbruket ennå. Her må vi lære av norsk industri, som har vist gang på gang at det er mulig å konkurrere med lavinntektsland ved fremoverlent bruk av ny teknologi, sier Morthen

Første samling for Teknoforum er 31. august 2018 på NIBIOs forskningsgård på Apelsvoll.

Samarbeidsprosjektet Teknoforum er støttet av Grofondet

Kontaktperson:
Ellen-Margrethe Hovland
FoU-sjef
Mobil: +47 41 22 30 03
E-post: ellen.hovland@gartnerhallen.no