Gartnerhallen gratulerer 100-årsjubilantene

Gartnerhallen gratulerer 100-årsjubilantene

Norsk frukt-, bær- og potetforedling har lange tradisjoner. I august har både norsk potetforedling og Njøs frukt- og bærsenter feiret 100 år.

Allerede i 1920 startet aktiviteten ved Statens forsøksgard for fruktdyrking på Njøs i Leikanger. Siden den gang har driften pågått under ulike navn og organisasjonsformer, men et fellestrekk er at det i alle år har blitt samarbeidet med ulike offentlige og private aktører i både inn- og utland, deriblant Gartnerhallen. Resultatene av arbeidet som har skjedd på Njøs gjennom disse hundre årene vises i form av nye sorter og driftsmåter, som har vært viktig for produksjonen og verdiskapingen til norsk frukt- og bærprodusenter i hele landet generelt og på Vestlandet spesielt. Et eksempel er den vellykkede introduksjonen av Glen Ample, bringebærsorten som har vært dominerende i norsk bringebærproduksjon i flere tiår. I fremtiden vil Njøs Frukt- og Bærsenter være navet i den økte satsingen på norsk sortsutvikling innen frukt og bær. 100-årsjubileet ble feiret med inviterte gjester i strålende vær på Njøs fredag 14. august.

-Poteter er verdens viktigste matvare, sa Leif Forsell, tidligere ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet, på markeringen av 100-årsjuileet for norsk potetforedling. Han fremhevet potetenes gode egenskaper innen både helse, klima og beredskap og poengerte at poteter kan dyrkes i hele Norge, til og med i Finnmark. Frem til 1998 var det NMBU som hadde ansvaret for utvikling av nye potetsorter i Norge. Nå er det Graminor som har ansvaret for dette arbeidet. I løpet av disse hundre årene har det blitt utviklet 26 norske sorter, som i anledning jubileet er dyrket i sortsfeltet til Graminor på Bjørke (Ridabu) og ble vist frem til gjestene da jubileet ble markert tirsdag 18. august.

Gartnerhallen gratulerer begge jubilantene og gleder oss til videre samarbeid med begge to i årene som kommer!

Assisterende potetforedler Bjarne Kjøs hedrer tidligere potetforedlere Tore Bjor og Kirsten Topp

 

Les mer:
Grofondet støtter prosjekt om sortstesting av poteter i Nord-Norge
Regjeringens omtale av potetjubileet