Gartnerhallen har fått nytt landsstyre

Gartnerhallen har fått nytt landsstyre

22. mars 2017 gjennomførte Gartnerhallen sitt årsmøte, hvor organisasjonen valgte et nytt landsstyre. Det nye landsstyret fremstår som svært engasjert og kompetent, og ble så godt som enstemmig valgt av utsendingene i salen.

Det nye landsstyret i Gartnerhallen består etter årsmøtet 22. mars 2017 av:
Per Olav Skutle – ny styreleder, agurkprodusent i Lindesnes og Ole Davidsen – ny nestleder, løkprodusent på Frosta. Styremedlemmer i det nye landsstyret er Torbjørg Austrud, fruktprodusent i Ulvik, Hardanger (gjenvalgt), Annelin Sveinsvoll, kålrotprodusent på Jæren, Stine Mølstad, bærprodusent på Nes i Hedmark og Harald Oskar Buttedahl, fruktprodusent i Lier. De to sistnevnte er nyvalgte styrerepresentanter).

Det nye styret er sammensatt av seks personer med spennende og bred erfaring, både fra grøntnæringen og fra andre fagområder. Oppgavene til det nye landsstyret blir å jobbe strategisk og langsiktig, og å sørge for at Gartnerhallen skal være en konkurransedyktig organisasjon som fortsetter å levere det beste av norsk frukt og grønt på markedet.

Ut av landsstyret gikk tidligere styreleder Anders R. Nordlund, potetprodusent fra Nes på Romerike, nestleder Bente Stensland, bærprodusent i Svelvik, Vestfold, og styremedlem Jostein Solbue, grønnsaksprodusent fra Brekstad.